ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες ασθένειες βοηθά η εναλλακτική ιατρική και τα βότανα

Oι θάνατοι από τις παρενέργειες των συμβατικών ιατρικώνμεθόδων αποτελούν σύμφωνα με εκτιμήσεις την τρίτη αιτία θανάτου σε αναπτυγμένεςχώρες.
Σε ποιες ασθένειες βοηθά η εναλλακτική ιατρική και τα βότανα

Oι θάνατοι από τις παρενέργειες των συμβατικών ιατρικώνμεθόδων αποτελούν σύμφωνα με εκτιμήσεις την τρίτη αιτία θανάτου σε αναπτυγμένεςχώρες.

Το κενό στην ύπαρξη καθολικών ασφαλών και αποτελεσματικώνμεθόδων έρχεται κατά τα τελευταία χρόνιανα καλύψει η Εναλλακτική Ιατρική η οποία χρησιμοποιεί κατά την θεραπεία ασθενώνμόνο φυτικά φάρμακα και φυσικές θεραπευτικές μεθόδους. Ένα σύνηθες ερώτημα πουαπασχολεί τους ασθενείς είναι εάν η εναλλακτική Ιατρική προσφέρειαποτελεσματικές χωρίς παρενέργειες λύσεις.

Είναι γεγονός ότι παρά την ύπαρξη αρκετών παραδοσιακώνθεραπευτικών συστημάτων (π.χ. φυτοθεραπεία, κινέζικη παραδοσιακή θεραπευτική,ayurveda, ομοιοπαθητική κ.λπ.) τα οποία χρησιμοποιούν φυσικά φάρμακα καιμεθόδους που εφαρμόζονται επί χρόνια και μεταδίδονται κυρίως μέσω παραδόσεων,υπάρχει έλλειμμα μεγάλων αξιόπιστων επιστημονικών ερευνών για πολλές από τιςχρησιμοποιούμενες μεθόδους και φάρμακα των παραδοσιακών αυτών συστημάτων.

Τα παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα είναι πολλά καιπεριλαμβάνουν την κινέζικη παραδοσιακή θεραπευτική, την ayurveda, τηνομοιοπαθητική, την διατροφική θεραπεία, την βοτανοθεραπεία. Στον χώρο αυτόεντάσσονται και παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές που δεν χρησιμοποιούνκαθόλου φάρμακα όπως ο βελονισμός. Η έλλειψη καλά σχεδιασμένων ερευνών, που νααξιολογούν όλα τα φάρμακα και τις μεθόδους των παραδοσιακών θεραπευτικώνσυστημάτων, οφείλεται κυρίως σε έλλειψη χρηματοδοτών. Αυτό κυρίως συμβαίνειλόγω των μικρότερων περιθωρίων κέρδους που παρέχουν οι φυσικές πρώτες ύλες στιςβιομηχανίες παρασκευής φαρμάκων καθώς και σε διαπλεκόμενα με την χημικήφαρμακοβιομηχανία συμφέροντα του ιατρικού κατεστημένου.

Το τοπίο στον τομέα αυτό σταδιακά μεταβάλλεται.Χαρακτηριστικά αναφέρουμε στις ΗΠΑ, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τοοποίο χρηματοδοτείται από εθνικά και ιδιωτικά κεφάλαια και ασχολείται εντατικώςαπό το 2000 με την πραγματοποίηση καλά σχεδιασμένων κλινικών ερευνών πουαφορούν τις θεραπευτικές και τοξικές ιδιότητες των βοτάνων, σε συνεργασία μεΠανεπιστήμια διεθνούς φήμης. Στα πλαίσια αυτά έχει διαπιστωθεί μετά από έρευνεςη ηπατοτοξική δράση διαφόρων φυσικών ουσιών παραδοσιακών θεραπευτικώνσυστημάτων (π.χ. chaparral) και η θεραπευτική δράση και η ασφάλεια άλλων (π.χ.glucosamine sulphate). Έτσι σήμερα υπάρχουν ασφαλή και αποτελεσματικά φυσικάφάρμακα μέθοδοι και βότανα με επαρκή παγκόσμια ιατρική εμπειρία που έχουνένδειξη σε μια ποικιλία παθολογικών προβλημάτων.

Οι εναλλακτικέςθεραπευτικές πρακτικές, δρουν ολιστικά και πιο βαθμιαία από το χημικό φάρμακομε αποτέλεσμα να απαιτείται συχνά περισσότερος χρόνος από το χημικό φάρμακο γιατην εμφάνιση ορατών αποτελεσμάτων ενώ χρειάζονται αρκετές φορές υψηλού βαθμούδιατροφική πειθαρχία ή αλλαγές σε ορισμένες συνήθειες της καθημερινότητας. Έτσιδεν απευθύνονται σε ανυπόμονους ασθενείς, οι οποίοι απαιτούν άμεση απελευθέρωσηαπό τα συμπτώματά τους, σε ασθενείς που δεν έχουν αυτοπειθαρχία, σε ασθενείςπου δεν έχουν συνειδητοποιήσει την βλαπτική μακροπρόθεσμη δράση τηςπολυφαρμακίας δίδοντας έμφαση σε βραχυπρόθεσμα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οιεναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές δρουν κινητοποιώντας τις αμυντικέςεφεδρείες του οργανισμού με αποτέλεσμα να δρουν ελάχιστα ή καθόλου όταν οιεφεδρείες αυτές έχουν εξαντληθεί.

Παθολογικές καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οιεναλλακτικές θεραπείες είναι:

• Παθολογικέςκαταστάσεις με δυσανεξίες στα χημικά φάρμακα

• Καταστάσειςδυσανεξίας σε τρόφιμα

• Νοσήματα σταοποία η συμβατική φαρμακολογική αντιμετώπιση απαιτεί υψηλές δόσεις χημικώνφαρμάκων και επιδιώκεται μείωση δοσολογίας.

• Νέα άτομα μεχρόνια νοσήματα και ενεργείς αμυντικές εφεδρείες στα οποία η προβλεπόμενηδιάρκεια χορήγησης του χημικού φαρμάκου υπερβαίνει την δεκαετία με αποτέλεσματο άτομα να εκτίθεται σε κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών (π.χ. αυξημένη χοληστερίνησε εφήβους νέους ενηλίκους).

• Ψυχοσωματικάσυμπτώματα στα οποία επιδιώκεται η αποφυγή της εξάρτησης από βαριά ψυχοφάρμακα

• Ψυχοσωματικάσυμπτώματα στα οποία προεξάρχει το σωματικό σύμπτωμα με αποτέλεσμα να μηνανταποκρίνονται στα ψυχοφάρμακα

• Παθολογικάσυμπτώματα κατά την διάρκεια της εμμηνόπαυσης

• Λειτουργικέςδιαταραχές του οργανισμού με δυσάρεστα συμπτώματα (π.χ. σπαστική κολίτιδα)

• Καταστάσειςυπογονιμότητας στις οποίες επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της φυσικής ενίσχυσηςτου οργανισμού.

• Εργαστηριακές διαταραχές (π.χ. ουραιμία, αυξημένα τριγλυκερίδια)

• Καταστάσειςήπιας υπέρτασης

• ΠεριπτώσειςδιαβήτηΔρ. Αναστασία Μοσχοβάκη, Ιατρός Ειδική Παθολόγος

Φραγκοπούλου 10, Κηφισιά

24ωρη γραμματεία νοσοκομειακά περιστατικά:2106252770


E mail:amoschovaki@yahoo.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ