ΥΓΕΙΑ

Νέα τεχνική για αύξηση του στήθους για πιο φυσικό αποτέλεσμα

Σιλικόνηκαι αυτομόσχευμα λίπους  μαζί συνδυάζει ηνέα τεχνική στην αυξητική στήθους  γιακαλύτερο όγκο και φυσικό αποτέλεσμα!
Νέα τεχνική για αύξηση του στήθους για πιο φυσικό αποτέλεσμα

Σιλικόνηκαι αυτομόσχευμα λίπους μαζί συνδυάζει ηνέα τεχνική στην αυξητική στήθους γιακαλύτερο όγκο και φυσικό αποτέλεσμα!

Μέχριτώρα, η κλασική αυξητική στήθους γινόταν με ενθέματα σιλικόνης (στρογγυλά ή ανατομικά) για την επίτευξη τουεπιθυμητού όγκου. Επέμβαση αρκετά δημοφιλής στις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, η αυξητική στήθουςγίνεται επίσης και με τη χρήση αυτόλογου λίπους (από το ίδιο το σώμα τηςγυναίκας), αν και εφόσον πάντα υπάρχει επαρκής ποσότητα λίπους, για επίτευξηόγκου με πιο φυσικό αποτέλεσμα.

«Σήμερα,οι νέες εξελίξεις στην πλαστική χειρουργική, άνοιξαν τον δρόμο για την σύνθετηαυξητική, που συνδυάζει και τα δύο: ενθέματα σιλικόνης και χρήση αυτόλογου λίπους, προσφέροντας όγκο καιφυσικό αποτέλεσμα μαζί» τονίζει ο διακεκριμένος πλαστικός χειρουργός κ.Αθανάσιος Αθανασίου.

«Πιοσυγκεκριμένα, συνεχίζει ο κ. Αθανασίου, η νέα τεχνική συνδυάζει προβολή του όγκου των εμφυτευμάτων στήθους μετην αίσθηση του υπερκείμενου λίπους προκειμένου να επιτευχθεί φυσικό αποτέλεσμασε σχήμα, όγκο και υφή».

Τομεταμοσχευμένο λίπος δίνει όγκο και στον υποδόριο χώρο του μαστού. Λαμβάνεταιαπό σημεία του σώματος που υπάρχει περίσσεια με την ειδική τεχνικήλιποαναρρόφησης και προσεκτικής επεξεργασίας του (ώστε να αποβληθούν όλα τααιμοφόρα στοιχεία), προκειμένου κατόπιν καθαρό πια το λίπος να τοποθετηθεί γύρω ή και πάνω από το ένθεμασιλικόνης.

Περιοχές όπου μπορούμε να πάρουμε λίπος είναιη κοιλιά, μηροί, και γλουτοί. Με τοφυγοκεντράρισμα του λίπους φεύγουν και τα υγρά λιπαρά στοιχεία του. Το καθαρό στερεό λίπος χρησιμοποιείται ωςμόσχευμα.

Μετην εφαρμογή των ενθεμάτων σιλικόνης δημιουργείται μια διάταση του δέρματος τηςπεριοχής του στήθους και έτσι με μεγαλύτερη ευκολία γίνεται η επανατοποθέτησητου λίπους ώστε να επιτευχθεί πιο φυσικό και τέλειο αποτέλεσμα σε σχήμα, όγκοκαι υφή.

«Εμφυτεύονταςτο λίπος πάνω και γύρω από τα ενθέματα σιλικόνης αποφεύγονται τα ορατά όρια τωνεμφυτευμάτων σε πολύ λεπτό δέρμα ή πολύ αδύνατα σώματα. Την ποσότητα λίπουςκαθορίζει ο πλαστικός χειρουργός ώστε να γίνει γρήγορα η ενσωμάτωσή του. Όταν ηποσότητα του λίπους είναι σωστή ο υπερκείμενος όγκος έχει ισορροπία με ταεμφυτεύματα και το αποτέλεσμα είναι φυσικό και τέλειο» καταλήγει ο Δρ. Αθανασίου.

Μετη σύνθετη αυξητική στήθους η ενδιαφερόμενη έχει και επιπλέον όφελος ότι στονίδιο χειρουργικό χρόνο κερδίζει αποτέλεσμα από δυο επεμβάσεις: και σύνθετηαυξητική στήθους και λιποαναρρόφηση.

Hνέα τεχνική εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο Μαϊάμι και στη Νέα Υόρκη απόόλο και περισσότερους σύγχρονους πλαστικούς χειρουργούς, ενώ το τελευταίοεξάμηνο εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, από τον Δρ. Αθανασίου με ιδιαίτερα επιτυχήαποτελέσματα.