ΥΓΕΙΑ

Νέο αποτελεσματικό τεστ για τον παιδικό καρκίνο

Μια απλή αιματολογική εξέταση θα καταδεικνύει ποια παιδιά πρόκειται να ανταποκριθούν στη θεραπεία μιας επιθετικής μορφής νευροβλαστώματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επισκόπηση Journal of Clinical Oncology.

Νέο αποτελεσματικό τεστ για τον παιδικό καρκίνο

Μια απλή αιματολογική εξέταση θα καταδεικνύει ποια παιδιά πρόκειται να ανταποκριθούν στη θεραπεία μιας επιθετικής μορφής νευροβλαστώματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επισκόπηση Journal of Clinical Oncology.

Έτσι, θα βελτιώνονται οι δείκτες επιβίωσης για τα παιδιά και θα αναπτυχθούν νέες, αποτελεσματικότερες μέθοδοι θεραπείας.

Η έρευνα χρηματοδοτείται από τους οργανισμούς Cancer Research UK και Neuroblastoma Society. Η εξέταση θα εντοπίζει έως και το 20% των παιδιών που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εκδηλώσουν τη θανατηφόρα νόσο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά σταματούν να ανταποκρίνονται στη θεραπεία έπειτα από δύο περίπου χρόνια.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λιντς υποστηρίζουν ότι η αιματολογική εξέταση θα εντοπίζει έγκαιρα ποια παιδιά πρόκειται να εκδηλώσουν αυτήν την επιθετική μορφή καρκίνου κι έτσι θα προσφέρεται εναλλακτική θεραπεία. Αυτή θα είναι η μόνη τους ευκαιρία να ζήσουν περισσότερο.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης δείχνουν ότι μερικοί απλοί αιματολογικοί δείκτες θα μπορούν να υποδείξουν ποια παιδιά έχουν εκδηλώσει νευροβλάστωμα τετάρτου βαθμού και επομένως χρειάζονται επειγόντως εναλλακτική θεραπεία.