ΥΓΕΙΑ

Οι 8 λόγοι που μπορεί να δείτε αίμα στο σπέρμα. Τι να κάνετε

Η αιμοσπερμία, η κατάσταση δηλαδή κατά την οποία εμφανίζεται αίμα στο σπέρμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες.
Οι 8 λόγοι που μπορεί να δείτε αίμα στο σπέρμα. Τι να κάνετε

Η αιμοσπερμία, η κατάσταση δηλαδή κατά την οποία εμφανίζεταιαίμα στο σπέρμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες. Οπιο συνηθισμένος είναι η λήψη βιοψίας από τον προστάτη. Παράλληλα το αίμα μπορεί να οφείλεται σεόγκους, λοιμώξεις, ανατομικές ανωμαλίες, νεφρολιθίαση, ή φλεγμονή σε διάφορασημεία του ουροποιητικού συστήματος. Συνήθως η αιμοσπερμία είναι καλοήθης καιυποχωρεί χωρίς παρέμβαση. Αν χρειαστεί θεραπεία, η επιλογή της εξαρτάται απότην υποκείμενη αιτία.


Η αιματοσπερμία δε γίνεται πάντα αντιληπτή και γι αυτό είναιδύσκολή η εκτίμηση της συχνότητας της. Όπως προαναφέρθηκε το αίμα στο σπέρμα μπορεί να προκληθεί από πολλούςλόγους που επηρεάζουν το ανδρικό ουρογεννητικό σύστημα. Οι περιοχές πουεπηρεάζονται μπορεί να είναι η ουροδόχος κύστη, η ουρήθρα, οι όρχεις, οισπερματοδόχοι κύστες, η επιδιδυμίδα, και ο προστατικός αδένας.

Το πιο πιθανό όμως είναι το αίμα να προκαλείται από τηβιοψία του προστατικού αδένα. Περισσότερο από το 80%των ανδρών που κάνουν τηνπαραπάνω βιοψία μπορεί να εμφανίσουν αίμα στο σπέρμα τους, το οποίο διαρκεί γιατρεις με τέσσερις εβδομάδες. Παρομοίως, η αγγειεκτομή μπορεί να προκαλέσειαιμοσπερμία έως και μια εβδομάδα μετά την επέμβαση. Αν οι παραπάνω παράγοντεςαποκλειστούν, η αιτία αναζητείται σε διάφορες καλοήθεις, ή κακοήθειςκαταστάσεις. Πολλές φορές δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί η αιτία.


Οι καταστάσεις που αναφέρονται πιο συχνά σε σχέση με τηναιμοσπερμία περιλαμβάνουν:


• Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους του προστάτη, της ουροδόχου κύστης, τωνόρχεων, ή των σπερματικών πόρων

• Λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων από χλαμύδια, έρπη, κυτταρομεγαλοϊό και τριχομονάδες

• Φλεγμονή στον προστάτη, την επιδιδυμίδα και την ουρήθρα

• Παρουσία λίθων, οι οποίοι μοιάζουν με τους νεφρικούς, στους σπερματικούςπόρους, ή στον προστάτη

• Πολύποδες στην ουρήθρα

• Απόφραξη των εκσπερματιστικών πόρων

• Μεταστατικούς καρκίνους του ουρογεννητικού συστήματος

• Παρουσία κύστεων , αιμορραγίας, ήάλλων διαταραχών των σπερματικών πόρων


Τα συμπτώματα που συνοδεύουν την αιμοσπερμία εξαρτώνται απότην υποκείμενη αιτία και μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τα παρακάτω:


• Επώδυνη ούρηση

• Πόνος κατά την εκσπερμάτιση

• Αιματουρία

• Πόνοςστη μέση

• Πυρετός

• Ευαισθησία στους όρχεις, ή/και στο όσχεο

• Οίδημα στους όρχεις, ή/και στο όσχεο

• Οίδημα, ή ευαισθησία στη βουβωνική περιοχή


Πως γίνεται όμως η εκτίμηση του αίματος στο σπέρμα;


Υπάρχει ένας αριθμός διαγνωστικών τεστ που μπορούν να γίνουνμετά την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού. Οι πιο συχνές εξετάσεις που γίνονταιείναι η ανάλυση τω ούρων και οι καλλιέργειες για τον εντοπισμό σεξουαλικώςμεταδιδόμενων νοσημάτων ,ή άλλων λοιμώξεων. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεταινα γίνουν περεταίρω εξετάσεις όπως είναι το υπερηχογράφημα και η μαγνητικήτομογραφία για την αποκάλυψη όγκων, ή άλλων ανωμαλιών. Σε κάποιες περιπτώσειςμπορεί να συστηθεί και η ανάλυση του σπέρματος.


Η θεραπεία της αιμοσπερμίας κατευθύνεται στην αντιμετώπισητης αιτίας που τη προκαλεί εφόσον αυτή έχει βρεθεί. Κάποιες φορές χορηγούνταιαντιβιοτικά αν δοθεί η συμπερασματική διάγνωση προστατίτιδας, βασισμένη σταευρήματα πολλών μελετών όπου αναφέρεται ότι ένας στους 4 άνδρες που εμφανίζειαιμοσπερμία, έχει προστατίτιδα. Παρόλα αυτά δεν έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα ηαποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης θεραπείας.


Σε πολλές περιπτώσεις αν η αιμοσπερμία δε σχετίζεται μεκάποια γνωστή διαταραχή, ή σύμπτωμα, δε χορηγείται καμιά θεραπεία και ηκατάσταση συνήθως υποχωρεί. Η αιμοσπερμιά που επιμένει για περισσότερο απόμήνα, χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση ακόμη κι όταν απουσιάζουν τα συνοδάσυμπτώματα.


Η πρόγνωση της αιμοσπερμίας εξαρτάται και αυτή από τηνυποκείμενη αιτία. Οι περισσότερες καταστάσεις αιμοσπερμίας είναι καλοήθεις καιαποχωρούν χωρίς θεραπεία. Αν και ο καρκίνος αποτελεί αιτία της παρουσίας αίματος στο σπέρμα, οιπερισσότερες περιπτώσεις αιμοσπερμίας δε σχετίζονται με τον καρκίνο, ιδιαίτεραστους νέους άνδρες.

Θάνος Παλλαντζάς, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

www.andrologia.gr