ΥΓΕΙΑ

Προστατευθείτε: Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνετε ανά ηλικία

Ναι ή όχι στο τσεκ απ; Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε τις βασικές εξετάσεις; Ποιες προληπτικές εξετάσεις όμως είναι πραγματικά απαραίτητες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές;

Προστατευθείτε: Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνετε ανά ηλικία

Ναι ή όχι στο τσεκ απ; Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε τις βασικές εξετάσεις; Ποιες προληπτικές εξετάσεις όμως είναι πραγματικά απαραίτητες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές;

Δείτε αναλυτικά ποιες εξετάσεις και με ποια συχνότητα, θα πρέπει να κάνουν άνδρες και γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία τους.

Στο αίμα

– Για λιπίδια (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), σάκχαρο. Από 6 ετών και έπειτα κάθε 5 χρόνια

– Γενική αίματος, για ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χολερυθρίνη, τρανσαμινάσες, CRP. Σε κάθε ηλικία, κάθε 2 χρόνια

Στα ούρα

– Γενική ούρων από 6 μηνών και έπειτα κάθε 1-2 χρόνια

Ιατρική κλινική εξέταση

– Σε κάθε ηλικία, κάθε χρόνο

Έλεγχος πνευμόνων

– Για τους μη καπνιστές ακτινογραφία θώρακος μετά τα 45 έτη, κάθε 2-3 χρόνια

– Για τους καπνιστές, σπειρομέτρηση κάθε χρόνο από την ηλικία έναρξης του καπνίσματος και ετήσια ακτινογραφία θώρακος μετά την ηλικία των 35

Δέρμα

– Από την ηλικία των 20 ετών αυτοεξέταση ελιών κάθε 6-8 εβδομάδες

– Έλεγχος με τη μέθοδο ABCD (που αντιστοιχούν στα 4 σημεία που δηλώνουν κίνδυνο εξαλλαγής μιας ελιάς)

A. Asymmetry (ασυμμετρία του σχήματος)

B. Border (ανώμαλα όρια)

C. Color (αλλαγή χρώματος)

D. Diameter (αύξηση ή μείωση του μεγέθους)

Καρδιά

– Εκτίμηση δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου, στην ηλικία των 20 ετών και μετά την ηλικία των 40 ετών κάθε 5 χρόνια

– Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, από 6 μηνών και κάθε 6 μήνες


Καρκίνοι

– Παχύ έντερο

Από 50 ετών ετήσιος έλεγχος αιμοσφαιρίνης κοπράνων, σιγμοειδοσκόπηση ανά 5 χρόνια, κολονοσκόπηση ανά 10 χρόνια

– Προστάτης

Από 50 ετών, ετήσιος έλεγχος με δακτυλική εξέταση και εξέταση PSA

– Μαστός

Κλινική εξέταση ανά 3 χρόνια στις γυναίκες 20-40 ετών, κατ’ έτος από την ηλικία των 40 ετών. Μαστογραφία κάθε 1-2 χρόνια από την ηλικία των 40 ετών

– Τράχηλος μήτρας

Τεστ ΠΑΠ, από 21 ετών κάθε χρόνο

- Μάτια

Οφθαλμολογική εξέταση μετά τη γέννηση, 6 μηνών, 3 ετών, πριν από το σχολείο, 40 ετών και μετά τα 60 έτη κάθε 1-2 χρόνιαΥπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις συνιστώνται για άτομα χωρίς προβλήματα υγείας. Εάν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, τη συχνότητα των εξετάσεων θα καθορίσει ο θεράπων γιατρός.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ