ΥΓΕΙΑ Α-Ω

MSD: σημαντική η αύξηση της γονιμότητας στην Ελλάδα μέσα από την χρήση φιλικών θεραπειών

MSD: σημαντική η αύξηση της γονιμότητας στην Ελλάδα μέσα από την χρήση φιλικών θεραπειών

Τη σημασία της απλοποίησης των Τεχνικών της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μέσα από το πρίσμα ελληνικών κλινικών δεδομένων, ανέδειξε πρόσφατη συνάντηση επιστημόνων, εξειδικευμένων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Μαΐου στην Αίγλη Ζαππείου.

Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκαν διεθνή κλινικά δεδομένα καθώς και η κλινική εμπειρία από κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα με τη χρήση απλούστερων θεραπειών, με λιγότερες ενέσεις για τις ασθενείς που υποβάλλονται στην διαδικασία της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προκειμένου να αποκτήσουν τον δικό τους απόγονο.

Οι αριθμοί τεκμηριώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στην Ελλάδα, η υπογονιμότητα συνιστά πολυδιάστατο πρόβλημα με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προεκτάσεις. Από το 2000 έως το 2012, τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται από το 9,82 στο 9,08 (ο μέσος όρος του ετήσιου αριθμού γεννήσεων/1000 κατοίκους). Επιπροσθέτως, στην Ελλάδα της κρίσης, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας (γεννήσεις/γυναίκα) έχει καθοριστεί στο 1,39 σε σχέση με το 1,58 στην Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί σε γήρανση και τελικά σε μείωση του πληθυσμού της χώρας. (V, Fragoulakis Ν. Maniadakis ClinicoEconomics and Outcomes Research June 19, 2013)

Υπό το πρίσμα αυτό, η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση του προβλήματος της υπογoνομότητας στη χώρα μας, ενώ οι σχετικές δημόσιες δαπάνες για την αποζημίωση των θεραπειών αυτών συνιστούν μεσοπρόθεσμα συμφέρουσα οικονομική επιλογή. Και τούτο διότι, όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη, η Εξωσωματική Γονιμοποίηση παρέχει 182% ανταπόδοση της επένδυσης του κράτους και άρα αποτελεί ορθή χρήση των δημόσιων πόρων. (V, Fragoulakis Ν. Maniadakis ClinicoEconomics and Outcomes Research June 19, 2013)

Για την εξασφάλιση τόσο της ασφάλειας των ασθενών όσο και την μείωση της πολυπλοκότητας των θεραπειών, οι εξειδικευμένοι στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Έλληνες Γυναικολόγοι μοιράστηκαν την δική τους κλινική εμπειρία, δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και τις μεθόδους για να γίνει η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.

GnRH Ανταγωνιστές - Κλινική Εμπειρία με τις νεότερες θεραπείες - Νέες προοπτικές

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Γυναικολόγος Αναπαραγωγής - Μαιευτήρας κ. Μηνάς Μαστρομηνάς, ανέφερε σχετικά: «Η χρήση GnRH Ανταγωνιστών, σε σύγκριση με τα πρωτόκολλα των GnRH Αγωνιστών, έχει μειώσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης OHSS-Συνδρόμου Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών, μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των ενέσεων και την διάρκεια της θεραπείας, χωρίς να επηρεάζεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών μπορεί να εκδηλωθεί με την μορφή θρομβώσεων, νεφρικής και ηπατικής ανεπάρκειας και σύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας (ARDS), που δημιουργούν μεγάλη νοσηρότητα. Η θνησιμότητα από το σύνδρομο ευτυχώς είναι σπάνια, με σποραδικές μόνο αναφορές στην βιβλιογραφία.

Ο Γυναικολόγος Αναπαραγωγής - Μαιευτήρας κ. Ευάγγελος Μακράκης έκανε μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά τη νεότερη θεραπεία παρατεταμένης διέγερσης των ωοθηκών, τονίζοντας σχετικά: «Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της εξωσωματικής έχουν απλοποιήσει θεαματικά τις διαδικασίες κάνοντας την προσπάθεια εύκολη, σύντομη, αποδοτική και ασφαλή, με την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε ζευγάρι αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και προσεκτικά με την αγωγή που του ταιριάζει καλύτερα».

Ο Γυναικολόγος Αναπαραγωγής - Μαιευτήρας κ. Δημήτρης Γιάνναρης μοιράστηκε την πλούσια κλινική του εμπειρία με τη χρήση πρωτοκόλλου παρατεταμένης διέγερσης των ωοθηκών δηλώνοντας: «Στην εξωσωματική γονιμοποίηση το μεγάλο θαύμα είναι το μωρό που θα έρθει... σημαντικά όμως είναι και όλα εκείνα τα μικρότερα θαύματα που κάνουν τη θεραπεία πιο εύκολη και λιγότερο επώδυνη για τη γυναίκα.... ένα φάρμακο μία δόση, μία ένεση, με μεγάλη αποτελεσματικότητα είναι ένα από αυτά τα μικρότερα θαύματα....»

Ο Γυναικολόγος Αναπαραγωγής - Μαιευτήρας κ. Ευριπίδης Μαντούδης μοιράστηκε την κλινική του εμπειρία με τη χρήση πρωτοκόλλου παρατεταμένης διέγερσης των ωοθηκών, κάνοντας μια εκ βαθέων ανάλυση σε ενδιαφέροντα περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία δύο χρόνια. Ο γιατρός σχολίασε ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι εύχρηστο και έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την επιτυχία και την ασφάλεια της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση, αποτελεί δε μια νέα εναλλακτική για ασθενείς με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως πτωχή απόκριση ωοθηκών, προηγούμενους αποτυχημένους κύκλους διέγερσης ωοθηκών ή για ασθενείς που για διάφορους ψυχολογικούς λόγους έχουν αρνητική στάση προς τα φάρμακα της εξωσωματικής.

Τέλος ο Γυναικολόγος Αναπαραγωγής - Μαιευτήρας κ. Ευάγγελος Παπανικολάου πραγματοποίησε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση σε μια νέα τεχνική ωρίμανσης των ωοθυλακίων με «GnRH Agonist Triggering», τονίζοντας: «Η χρήση της νέας ανασυνδυασμένης γοναδοτροπίνης, παρατεταμένης διέγερσης των ωοθηκών σε πρωτόκολλο ανταγωνιστή, εκτός από αποτελεσματική είναι και ή πλέον ασφαλής όσον αφορά την πιο συχνή επιπλοκή της εξωσωματικής που είναι το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών, καθώς είναι εφικτή η χρήση ενός διαφορετικού τρόπου ωρίμανσης των ωαρίων (με GnRH-agonist) ο οποίος σχεδόν εκμηδενίζει τη πιθανότητα εμφάνισης της παραπάνω επιπλοκής».

Όλοι οι επιστήμονες τόνισαν τη σπουδαιότητα αύξησης της γονιμότητας στην Ελλάδα και υπογράμμισαν τα οφέλη από τη χρήση φιλικών προς την ασθενή θεραπειών.