ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Μεταμοσχεύσεις: Ένα νέο Μητρώο για υποψήφιους λήπτες μοσχευμάτων νεφρού

Μεταμοσχεύσεις: Ένα νέο Μητρώο για υποψήφιους λήπτες μοσχευμάτων νεφρού

Σε ένα νέο ενιαίο σύστημα εγγραφής ασθενών υποψηφίων οι οποίοι βρίσκονται στην φάση μεταμόσχευσης νεφρού και στην διάθεση των νεφρικών μοσχευμάτων με μοριοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης, προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Να σημειωθεί, ότι το μητρώο αυτό, τηρεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και η εγγραφή σε αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μεταμοσχευθεί ο ασθενής. Η εγγραφή γίνεται μέσω των Μονάδων Μεταμόσχευσης, οι οποίες αποστέλλουν την αίτηση αφού πρώτα πιστοποιήσουν ότι ο υποψήφιος λήπτης είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση.

Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι λήπτες καλούνται από τον ΕΟΜ μέσω των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, να προσκομίσουν βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό τους σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους ως προς την καταλληλότητά τους για μεταμόσχευση.

Σε περίπτωση που υπάρχει θέμα ακαταλληλότητας για μεταμόσχευση, είτε κατά το ετήσιο έλεγχο, είτε κατά τη διαδικασία επιλογής για μεταμόσχευση όταν υπάρχει δότης, ο ΕΟΜ καλεί τον υποψήφιο λήπτη προκεμένου να γίνει επαναξιολόγηση.

BEST OF NETWORK