ΥΓΕΙΑ

Fast track και για τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου/γόνατος

Η χειρουργική ταχείας αποθεραπείας ("fast track surgery") στην ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος έχει αποφέρει ταχύτερη λειτουργική αποκατάσταση, μειωμένη νοσηρότητα, μειωμένη διάρκεια νοσηλείας και ανάρρωσης και αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών. 

Fast track και για τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου/γόνατος

Αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιτύχει τον περιορισμό της διάρκειας νοσηλείας σε 2 με 3 ημέρες για αυτές τις επεμβάσεις σε πολλά κέντρα του εξωτερικού και τώρα και στη χώρα μας, ενώ στόχος είναι η πραγματοποίηση τους στο μέλλον σε ημερήσια νοσηλεία.

Η χειρουργική ελάχιστης παρέμβασης (MIS) δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ή βασική αρχή της ταχείας αποθεραπείας των ασθενών.

Αποτελεί μάλλον ένα επιπρόσθετο εργαλείο στα χέρια του έμπειρου ορθοπαιδικού χειρουργού, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση του ασθενούς και τα επίπεδα του πρώιμου μετεγχειρητικού άλγους.

Η ιατρική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα θεαματικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των τεχνικών MIS στις αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος, πρέπει να αποδοθούν στις καλύτερες τεχνικές αναισθησίας, αναλγησίας και πρώιμης αποκατάστασης οι οποίες συνόδεψαν τις χειρουργικές αυτές τεχνικές στην παρουσίαση τους.

Από καθαρά ιατρική σκοπιά η ολική αρθροπλαστική ταχείας αποθεραπείας στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

- Βέλτιστη αναισθησιολογική τεχνική, η οποία, κατά βάση, περιλαμβάνει περιοχική (ραχιαία-επισκληρίδιο) και όχι γενική αναισθησία.

- Βέλτιστη αναλγησία, η οποία επιτυγχάνει τα μικρότερα δυνατά επίπεδα μετεγχειρητικού πόνου, στην οποία ουσιαστικά βασίζεται η ταχεία αποθεραπεία των ασθενών.

- Άριστη στρατηγική μεταγγίσεων, οι οποίες έχουν περιοριστεί σημαντικά, εάν όχι εξαλειφθεί.

- Ταχύτερη αποκατάσταση και φυσικοθεραπεία, που περιλαμβάνει προεγχειρητική ενημέρωση του ασθενούς και πρώιμη κινητοποίηση, ήδη από την ημέρα του χειρουργείου.

- Διατήρηση ωστόσο απόλυτης ασφάλειας για τον ασθενή με γνώμονα την μακρόχρονη επιβίωση των εμφυτευμάτων.

Η βελτιστοποίηση καθενός ξεχωριστά από τα στοιχεία της περιεγχειρητικής φροντίδας του ασθενούς μειώνει την ανάγκη νοσηλείας, τη νοσηρότητα και την παρατεταμένη ανάρρωση με επακόλουθο και οικονομικό όφελος για τον ασθενή.

Αναστάσιος Λιλικάκης
Ορθροπαιδικός Χειρουργός Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου Γόνατος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ