ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Η διακοπή καπνίσματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη;

Η διακοπή καπνίσματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη;

Είναι γνωστό, ότι όσοι επιχειρούν να κόψουν το κάπνισμα, βιώνουν μια αύξηση του σωματικού βάρους. Η παχυσαρκία όμως έχει σαν συνέπεια την επιδείνωση του μεταβολισμού της γλυκόζης. Μπορεί λοιπόν αυτή η αύξηση του βάρους να οδηγήσει σε ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη;

Η απάντηση είναι προφανής, ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.

Αν όμως δυσκολέψουμε το ερώτημα βγάζοντας απ' έξω την αύξηση του σωματικού βάρους και εξετάσουμε μόνο την επίδραση της έλλειψης του τσιγάρου στον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη, τι πιστεύετε ότι προκύπτει; Η απάντηση αυτή μπορεί να δοθεί με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης, όπως και τελικά έγινε στην μελέτη ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities).

Στην συγκεκριμένη μελέτη εξετάσθηκαν 10892 άτομα, τα οποία δεν ήταν διαβητικοί και είχαν κόψει το τσιγάρο τα τελευταία χρόνια. Τα άτομα αυτά επανεξετάσθηκαν μετά από 3 χρόνια και μετρήθηκε το ποσοστό ανάπτυξης σακαρώδους διαβήτη. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν για το φύλλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το βάρος, τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης. Με αυτό τον τρόπο σε άτομα σχεδόν όμοια μπορεί να εξετασθεί μόνο η παράμετρος της διακοπής του τσιγάρου.

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα:

Τα άτομα που είχαν κόψει το τσιγάρο 9 χρόνια πριν, είχαν αύξηση περιστατικών διαβήτη κατά 16%. Όσοι είχαν κόψει το τσιγάρο 6-9 χρόνια ή 3-5 χρόνια είχαν αύξηση περιστατικών διαβήτη κατά 21% και 54% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του διαβήτη παρατηρήθηκε σε αυτούς που είχαν κόψει το τσιγάρο σε λιγότερο από 3 χρόνια και ήταν της τάξης του 80%. Αντίθετα τα άτομα που συνέχισαν να καπνίζουν παρουσίασαν αύξηση διαβήτη, στα 3 χρόνια της μελέτης μόνο κατά 26%.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι η διακοπή του καπνίσματος, ανεξάρτητα από την αύξηση του βάρους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης του διαβήτη. Αυτό αφορά κυρίως αυτούς που έχουν κόψει το τσιγάρο τα τελευταία 5 χρόνια.

Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για όποιον επιχειρεί να κόψει το τσιγάρο. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει κάποιος να αποθαρρύνεται ώστε να διακόψει το κάπνισμα. Σημειώνουμε ότι η διακοπή καπνίσματος όταν συμβαίνει έχει άμεσο όφελος για την υγεία, ενώ η ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη είναι μόνο μια πιθανότητα. Η πιθανότητα αυτή αντιμετωπίζεται εύκολα, πρέπει απλά να προσαρμόζεται η διατροφή για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη.

Ρηγόπουλος Δημήτριος, Παθολόγος-Διαβητολόγος

www.smarthealth.gr

www.seminariogiadiavitikous.gr

BEST OF NETWORK