ΥΓΕΙΑ

COVID-19 & ογκολογικοί ασθενείς: Προγνωστικοί παράγοντες για οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια & θάνατο

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Cancer άρθρο από την Ισπανία σχετικά με την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά ασθενών με ενεργό κακοήθεια όταν νοσούν από τον SARS-CoV-2.

COVID-19 & ογκολογικοί ασθενείς: Προγνωστικοί παράγοντες για οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια & θάνατο

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής και Πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίσουν τα ευρήματα αυτής της δημοσίευσης.

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν πως οι ασθενείς με κακοήθεια νοσούν συχνότερα και βαρύτερα από τον ιό SARS-CoV-2 ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν θεραπεία για το υποκείμενο νόσημα.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της νόσου σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών και να καθορίσει τους προγνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με δυσμενέστερη εξέλιξη σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ενδεχομένως θάνατο.

Στη μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά 287 διαδοχικοί ογκολογικοί ασθενείς με διάγνωση COVID-19 από τις 9 Μαρτίου 2020 έως τις 19 Απριλίου 2020 με μοριακή τεχνική PCR από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα . 90 από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τους πρώτους 63 ογκολογικούς ασθενείς που αναλύθηκαν. 34 από αυτούς ανέπτυξαν αναπνευστική ανεπάρκεια. Ο αριθμός των λεμφοκυττάρων, τα επίπεδα της αλβουμίνης ορού, τα επίπεδα της LDH ορού και τα επίπεδα της CRP διαχώρισαν εκείνους τους ασθενείς που είχαν υψηλότερη πιθανότητα να οδηγηθούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Τα επίπεδα της θνητότητας ήταν 25% και ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, στην ομάδα των ουδετεροπενικών ασθενών και στην ομάδα των ασθενών με αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα. Η ύπαρξη σοβαρής ουδετεροπενίας, διάχυτων αμφοτερόπλευρων διηθημάτων και η πρωτοπαθής ή μεταστατική νόσος στον πνεύμονα, εντοπίστηκαν ως αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες για τη εξέλιξη της νόσου COVID-19. Συμπερασματικά, ασθενείς με κακοήθεια που λαμβάνουν αντινεοπλασματική αγωγή, όταν μολυνθούν από τον ιό SARS-CoV-2, έχουν υψηλότερη πιθανότητα αναπνευστικής ανεπάρκειας και θανάτου συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ