ΥΓΕΙΑ

Αποβολή: Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο (εικόνες)

Μία στις τέσσερις αποβολές θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, καθώς, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο τρόπος ζωής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη της κύησης.

Αποβολή: Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο (εικόνες)

Διεθνή επιδημιολογικά στοιχεία κατατείνουν στο ότι μία στις επτά κυήσεις καταλήγουν σε αποβολή.

Επιστήμονες από τη Δανία ανέλυσαν στοιχεία 92.000 γυναικών, οι οποίες κατά τη 16η εβδομάδα της κύησης υποβλήθηκαν σε μέτρηση ύψους, βάρους και άλλων παραμέτρων, ενώ απάντησαν και σε ερωτηματολόγια για τον τρόπο ζωής τους.

Πάνω από 3.000 γυναίκες απέβαλλαν πριν από την 22η εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, οι παράγοντες που ευθύνονται για την αποβολή είναι οι εξής: