ΥΓΕΙΑ

Ακράτεια: Σε ποιες παθήσεις είναι πιθανό να οφείλεται (εικόνες)

Η ακράτεια ούρων είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη απώλεια ούρων.

Ακράτεια: Σε ποιες παθήσεις είναι πιθανό να οφείλεται (εικόνες)

Δεν πρόκειται για μία νόσο, αλλά για ένα σύμπτωμα. Οι γυναίκες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν ακράτεια συγκριτικά με τους άντρες.

Η πιθανότητα να εμφανιστεί ακράτεια αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, χωρίς να θεωρείται φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1 στις 10 γυναίκες 40-65 ετών και 3 στις 10 γυναίκες άνω των 65 ετών αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό.

Δείτε ποιες παθήσεις σχετίζονται με την ακράτεια ούρων: