ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώσεων

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό περιοδικό BMJ Open δείχνει ότι οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη έχουν 50% υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων θρόμβων αίματος κατά τη διάρκεια των πέντε ετών μετά τη διάγνωση του καρκίνου τους σε σύγκριση με άνδρες της ίδιας ηλικίας χωρίς καρκίνο του προστάτη.

Οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώσεων

Αν και το επίπεδο κινδύνου φαίνεται να είναι χαμηλότερο από άλλες μορφές καρκίνου, οι ερευνητές ενθαρρύνουν τους κλινικούς γιατρούς να είναι σε εγρήγορση για αυτόν τον κίνδυνο για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, σε περίπτωση που εμφανιστεί θρόμβος αίματος.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντική καθώς η φλεβική θρομβοεμβολή (VTE) - ο τύπος θρόμβου αίματος σε αυτή τη μελέτη - είναι η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων με καρκίνο και ειδικότερα σε εκείνους με πιο προχωρημένη νόσο.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος σε μεσήλικες και ηλικιωμένους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί άνδρες με αυτόν τον τύπο καρκίνου θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμφανίσουν φλεβική θρομβοεμβολή.

Τα άτομα με καρκίνο έχουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης φλεβικής θρομβοεμβολής αλλά ο κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει, ωστόσο είναι η κύρια αιτία θανάτου σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος σε μεσήλικες και ηλικιωμένους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη κινδυνεύουν να εμφανίσουν VTE.

Ορισμένες παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερος σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη από ό, τι μεταξύ των ανδρών παρόμοιας ηλικίας χωρίς καρκίνο.

Ωστόσο, οι ερευνητές ήθελαν να αποκτήσουν πιο πρόσφατα δεδομένα υπό το φως της δραματικής βελτίωσης κατά την τελευταία δεκαετία στον τρόπο διαχείρισης των ανδρών με καρκίνο του προστάτη. Αυτό περιλαμβάνει την ευρεία πρόσληψη νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων που δυνητικά θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο VTE.

Η έρευνα

Μια ομάδα Ευρωπαίων ερευνητών διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας μελέτη χρησιμοποιώντας πανεθνικά δεδομένα από άνδρες σε ολόκληρη τη Σουηδία, που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 2007-2017, για να συγκρίνουν την εμφάνιση φλεβικής θρομβοεμβολής μεταξύ 92.105 ανδρών με καρκίνο του προστάτη και 466.241 ανδρών της ίδιας ηλικίας χωρίς καρκίνο του προστάτη (ομάδα σύγκρισης).

Διαπίστωσαν ότι το 3,2% των ανδρών στην ομάδα καρκίνου του προστάτη εμφάνισαν VTE μέσα σε περίπου πέντε χρόνια από τη διάγνωση του καρκίνου τους, σε σύγκριση με το 2,1% των ανδρών στην ομάδα σύγκρισης.

Υπολόγισαν ότι για κάθε 1.000 άνδρες με καρκίνο του προστάτη, περίπου επτά θα αναπτύξουν ένα επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμβολής σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με περίπου τέσσερις μεταξύ 1.000 ανδρών χωρίς καρκίνο του προστάτη.

Αφού έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής στην αναλυσή τους (όπως η παρουσία καρδιαγγειακών παθήσεων και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων), οι ερευνητές απέδειξαν ότι οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη είχαν 50% υψηλότερο κίνδυνο από εκείνους στην ομάδα σύγκρισης κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου μελέτης, με την πιο επικίνδυνη περίοδο να είναι οι πρώτοι έξι μήνες μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Επειδή αυτή ήταν μια μελέτη παρατήρησης, είναι αβέβαιο πόσο μεγάλο μέρος του αυξημένου κινδύνου οφειλόταν στον ίδιο τον καρκίνο του προστάτη ή λόγω άλλων διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων ανδρών που θα μπορούσαν να έχουν αυξήσει τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής οι οποίοι δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, ένας περιορισμός της μελέτης ήταν η απουσία πληροφοριών σχετικά με το κάπνισμα και την πρόσληψη αλκοόλ.

Ωστόσο, αυτή ήταν μια μεγάλη μελέτη και οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (διάφορα εθνικά μητρώα) είναι γνωστό ότι είναι πλήρως ενημερωμένα. Η χρήση δεδομένων από άνδρες σε ολόκληρη τη Σουηδία σημαίνει ότι τα ευρήματα είναι πιθανό να αποτελούν μια ακριβή αντανάκλαση του κινδύνου VTE μεταξύ εκείνων με και χωρίς καρκίνο του προστάτη.

Οι συγγραφείς κατέληξαν: «Το μέγεθος του αυξημένου κινδύνου VTE μεταξύ των ανδρών με καρκίνο του προστάτη που παρατηρήθηκε στη μελέτη μας είναι χαμηλότερο από αυτό που παρατηρήθηκε για άλλους τύπους καρκίνου, όπως παρατηρήθηκε σε προηγούμενες μελέτες, και πιθανότατα οφείλεται στο υψηλό ποσοστό ανδρών με εντοπισμένη νόσο και σε χαμηλό κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου.

«Παρά το γεγονός αυτό, οι γιατροί που θεραπεύουν άνδρες με καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να γνωρίζουν τη σημαντική αύξηση του κινδύνου VTE σε αυτούς τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά τη διάγνωση του καρκίνου, για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση έγκαιρης διάγνωσης της φλεβικής θρομβοεμβολής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ