ΥΓΕΙΑ

Η χρήση αλκοόλ επηρεάζει διαφορετικά την ανδρική, γυναικεία εγκεφαλική δραστηριότητα - μελέτη

Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια σχετικά με το πώς το αλκοόλ επηρεάζει τον εγκέφαλο, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που σχετίζονται με το φόβο και το άγχος φανερώνουν ότι επηρεάζει διαφορετικά τα αρσενικά και τα θηλυκά όντα.

Η χρήση αλκοόλ επηρεάζει διαφορετικά την ανδρική, γυναικεία εγκεφαλική δραστηριότητα - μελέτη

Η χρήση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά την εγκεφαλική δραστηριότητα ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήχθη σε ποντίκια.

Το αλκοόλ είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθυστικές ουσίες στον κόσμο και έχει συνδεθεί με ένα ευρύ αριθμό ζητημάτων ψυχικής υγείας που με τη σειρά τους έχουν αντίκτυπό στην εγκεφαλική δραστηριότητα.

Ωστόσο, αυτή η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό eNeuro ισχυρίζεται ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι εγκέφαλοι ανδρών και γυναικών επηρεάζονται από την κατανάλωση αλκοόλ.

1643646729111-116671952-alkool.jpg

Πώς το αλκοόλ αλλάζει την εγκεφαλική δραστηριότητα

Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει τη σχέση μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και μιας σειράς παθήσεων, όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους πάσχουν από διαταραχή χρήσης αλκοόλ, κάτι που μόλις το 5% των ενηλίκων στις ΗΠΑ αναπτύσσονται σε σύγκριση με το 85% που κάνουν χρήση αλκοόλ.

Αυτοί οι δύο παράγοντες, οι διαταραχές της διάθεσης και η κατάχρηση αλκοόλ, τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον σε έναν κύκλο συννοσηρότητας. Ουσιαστικά, η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει άγχος που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε χρήση αλκοόλ.

Αυτές οι διαταραχές της διάθεσης, καθώς και οι διαταραχές κατάχρησης αλκοόλ, συνδέονται με μια περιοχή του εγκεφάλου γνωστή ως βασεοπλευρική αμυγδαλή (BLA).

Ωστόσο, οι ταλαντώσεις (αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα) μεταξύ του BLA και του προμετωπιαίου φλοιού έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που συνδέονται με το φόβο και το άγχος. Αυτό ίσχυε τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ποντίκια.

Ωστόσο, το αν το αλκοόλ μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτές τις ταλαντώσεις ήταν ασαφές.

Με άλλα λόγια, πώς η χρήση αλκοόλ επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ταλαντώσεις που επηρεάζουν τον φόβο και το άγχος;

Η μελέτη

Για να το καταλάβουν αυτό, οι ερευνητές πίσω από τη μελέτη δοκίμασαν αλκοόλ σε ποντίκια για να μετρήσουν τυχόν ταλαντώσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ορισμένα ποντίκια φάνηκε να παρουσιάζουν ταλαντώσεις από το αλκοόλ. Με άλλα λόγια, η εν λόγω μελέτη επιβεβαιώνει ότι το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει τις ταλαντώσεις που επηρεάζουν τις αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα. Ωστόσο, υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών ποντικών.

1643645554407-357376051-alkool-2.jpg

Χάσμα μεταξύ των φύλων

Τα αρσενικά ποντίκια βρέθηκαν να επηρεάζονται από τη χρήση αλκοόλ, βιώνοντας ταλαντώσεις και αλλαγές συμπεριφοράς. Τα θηλυκά ποντίκια, ωστόσο, δεν έδειξαν τις ίδιες αλλαγές.

Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναικείοι εγκέφαλοι είναι απρόσβλητοι από τις επιπτώσεις του αλκοόλ. Η εγκεφαλική τους δραστηριότητα εξακολουθούσε να επηρεάζεται, απλώς επηρεάστηκε διαφορετικά.

Αυτό δεν είναι εντελώς πρωτοφανές. Στην πραγματικότητα, η μελέτη κάνει αναφορά σε προηγούμενα πορίσματα ερευνών που τεκμηριώνουν τις διαφορές στις συμπεριφορές που σχετίζονται με το αλκοόλ ανδρών και γυναικών.

Αλλά δείχνει ότι, τουλάχιστον στην εγκεφαλική δραστηριότητα, όχι μόνο το αλκοόλ έχει επίδραση στο φόβο και το άγχος, αλλά οι ακριβείς επιπτώσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να διαφέρουν.

Αυτό είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς όπως λένε οι ερευνητές οι γυναίκες τείνουν να πίνουν περισσότερο από τους άνδρες.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι ένας υποδοχέας GABAA που περιέχει μια υπομονάδα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την υπομονάδα δέλτα που φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα του αλκοόλ και τις μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω της ταλάντωσης.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους μελετητές, τα θηλυκά όντα επηρεάζονται από το αλκοόλ διαφορετικά λόγω της διαμόρφωσης της στεροειδούς ορμόνης που επηρεάζουν την υπομονάδα.

Ως απόδειξη γι' αυτό, οι επιστήμονες δοκίμασαν ξανά τη μελέτη, αυτή τη φορά σε αρσενικά ποντίκια χωρίς αυτή την υπομονάδα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η επίδραση του αλκοόλ στην εγκεφαλική τους δραστηριότητα ήταν παρόμοια με αυτή στον γυναικείο εγκέφαλο.

Ωστόσο, θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί περαιτέρω αυτό και θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η ευαισθησία ή η ανοχή στο αλκοόλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ