ΥΓΕΙΑ

Λοίμωξη από σαλμονέλα: Πώς συνδέεται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Η έκθεση σε βακτήρια σαλμονέλας συνδέονται με τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Λοίμωξη από σαλμονέλα: Πώς συνδέεται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Οι ερευνητές με επικεφαλής την Jun Sun από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, μελέτησαν δείγματα καρκινικού ιστού του ανθρώπινου παχέος εντέρου και ζωικά μοντέλα και διαπίστωσαν ότι η έκθεση στη σαλμονέλα συνδέθηκε με καρκίνους του παχέος εντέρου που εμφανίστηκαν νωρίτερα και αναπτύχθηκαν.

Οι συγγραφείς της μελέτης εξέτασαν δεδομένα αναδρομικής ολλανδικής μελέτης για ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα δείγματα ιστών ελήφθησαν κατά τη διάρκεια επέμβασης καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ τα αντισώματα σαλμονέλας βρέθηκαν σε μεγαλύτερα ποσοστά σε όσους ο καρκίνος του παχέος εντέρου είχε χειρότερη εξέλιξη.

Χρησιμοποιώντας στελέχη σαλμονέλας που απομονώθηκαν από αυτά τα δείγματα ιστών, η Sun και η ομάδα της μελέτησαν ποντίκια με καρκίνο του παχέος εντέρου που είχαν εκτεθεί στα βακτήρια.

Παρατήρησαν επιταχυνόμενη ανάπτυξη του όγκου και μεγαλύτερους όγκους σε ποντίκια που εκτέθηκαν σε σαλμονέλα. Είδαν επίσης αυξημένη σαλμονέλα να μετατοπίζεται στους όγκους.

«Κατά τη διάρκεια της μόλυνσης, η σαλμονέλα παρεμβαίνει σε βασικές οδούς σηματοδότησης του ξενιστή και αυτοί οι μοριακοί χειρισμοί μπορεί να προκαλέσουν ογκογόνο μετασχηματισμό. Η μελέτη μας δείχνει ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για τη σχέση της έκθεσης στη σαλμονέλα και του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου. Η πιο ασφαλής προετοιμασία του φαγητού, μπορεί ενδεχομένως να μας βοηθήσει να προστατευτούμε», δήλωσε η Sun.

Οι ερευνητές μελέτησαν επίσης τα βακτήρια σε δοκιμαστικό σωλήνα, συνδυάζοντας ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα και προ-καρκινικά κύτταρα με στελέχη σαλμονέλας και υπολόγισαν την ανάπτυξη και τις αλλαγές στους όγκους. Είδαν ότι ακόμη και μία μόλυνση προκάλεσε μετασχηματισμό και ότι κάθε λοίμωξη από σαλμονέλα αύξησε εκθετικά τον ρυθμό μετασχηματισμού των κυττάρων.

«Τα πειράματα δείχνουν ότι η λοίμωξη από σαλμονέλα είχε χρόνια επίδραση και επιτάχυνε την ανάπτυξη του όγκου. Αυτά τα στοιχεία μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να δούμε πιο στενά την έκθεση σε σαλμονέλα ως παράγοντα περιβαλλοντικού κινδύνου για χρόνιες παθήσεις, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου».

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cell.