ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο και ο ρόλος της ηλικίας

Η υπέρταση και ο διαβήτης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εγκεφαλικού, οι οποίοι όμως μπορούν να ρυθμιστούν με φάρμακα, μειώνοντας τον κίνδυνο.

Εγκεφαλικό: Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο και ο ρόλος της ηλικίας

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η σχέση τους με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί να είναι μικρότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι διαφορές υποδεικνύουν ότι το αν διατρέχει κάποιος υψηλό κίνδυνο για εγκεφαλικό, μπορεί να διαφέρει με βάση την ηλικία του.

Στην έρευνα συμμετείχαν 28.235 άνθρωποι που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 11 χρόνια.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και απάντησαν σε ερωτηματολόγια για να αξιολογηθούν οι παράγοντες κινδύνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η υπέρταση, ο διαβήτης, το κάπνισμα, η κολπική μαρμαρυγή, η καρδιοπάθεια και η υπερτροφία αριστερής κοιλίας.

Οι ερευνητές παρακολουθούσαν τους συμμετέχοντες κάθε 6 μήνες, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας σημειώθηκαν 1.405 εγκεφαλικά επεισόδια σε 276.074 άνθρωποέτη.

upertasi-piesometro.jpg

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες: 45-69, 60-70 και 74 και άνω.

Οι άνθρωποι με διαβήτη που ανήκαν στη νεότερη ομάδα είχαν διπλάσιες πιθανότητες εγκεφαλικού σε σχέση με ανθρώπους παρόμοιας ηλικίας χωρίς διαβήτη, ενώ όσοι είχαν διαβήτη και ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν 30% υψηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό σε σύγκριση με ανθρώπους παρόμοιας ηλικίας χωρίς διαβήτη.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι όσοι είχαν υπέρταση και ανήκαν στη νεότερη ηλικιακά ομάδα αντιμετώπιζαν 80% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με ανθρώπους παρόμοιας ηλικίας χωρίς υπέρταση, ενώ ο κίνδυνος μειώθηκε στο 50% σε ανθρώπους με υπέρταση στην ομάδα μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με ανθρώπους παρόμοιας ηλικίας χωρίς υπέρταση.

Σε ότι αφορά παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η κολπική μαρμαρυγή και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, δεν φάνηκε αλλαγή του κινδύνου λόγω ηλικίας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αγωγή για τη διαχείριση της υπέρτασης και του διαβήτη είναι σημαντική στις μεγάλες ηλικίες.

Παρόλο που η επίδραση των παραγόντων κινδύνου μειώνεται με την ηλικία, ο συνολικός αριθμός όσων εκδηλώνουν εγκεφαλικό σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός κίνδυνος εγκεφαλικού αυξάνεται με την ηλικία.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neurology.