ΥΓΕΙΑ

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Εξωσωματική γονιμοποίηση: Πώς επηρεάζουν τη γονιμότητα

Πιθανώς γνωρίζετε ότι τα σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), είναι μολύνσεις που δημιουργούνται από τη σεξουαλική επαφή. Εκείνο όμως που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να επηρεάσουν μεταξύ άλλων τη γονιμότητα και στα δύο φύλα.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Εξωσωματική γονιμοποίηση: Πώς επηρεάζουν τη γονιμότητα

Ας δούμε αναλυτικά ποια είναι τα πιο σημαντικά ΣΜΝ, πώς τα αναγνωρίζει κάποιος και πως συνδέονται με την υπογονιμότητα.

Ποια είναι τα κυριότερα ΣΜΝ και πώς μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα;

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr