ΥΓΕΙΑ

Αντιυπερτασικά: Για ποια δερματική νόσο αυξάνουν τον κίνδυνο

Σινάνη Αικατερίνη

Τα αντιυπερτασικά φάρμακα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εκζέματος, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Αντιυπερτασικά: Για ποια δερματική νόσο αυξάνουν τον κίνδυνο
Bigstock

Τα διουρητικά και οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, εξέτασαν κατά πόσον η χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων σχετίζεται με εκζεματική δερματίτιδα σε μια διαχρονική μελέτη κοόρτης ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω χωρίς έκζεμα κατά την έναρξη της μελέτης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συνολικός επιπολασμός της εκζεματοειδούς δερματίτιδας ήταν 6,7% στους 1.561.358 ηλικιωμένους κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης έξι ετών.

Η επίπτωση του εκζέματος ήταν υψηλότερη μεταξύ εκείνων που λάμβαναν έναντι εκείνων που δεν λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα (12 έναντι 9 σε 1.000 ανθρωποέτη παρακολούθησης).

Οι συμμετέχοντες που λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για οποιαδήποτε μορφή εκζέματος σε προσαρμοσμένες αναλύσεις.

Κατά την αξιολόγηση κάθε κατηγορίας αντιυπερτασικών φαρμάκων ξεχωριστά, η μεγαλύτερη επίδραση παρατηρήθηκε για τα διουρητικά και τους αναστολείς διαύλων ασβεστίου, ενώ τα μεγέθη επίδρασης ήταν μικρότερα για τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και τους β-αναστολείς.

«Αν και απαιτείται πρόσθετη έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη συσχέτιση της χρήσης αντιυπερτασικών φαρμάκων και της εκζεματοειδούς δερματίτιδας, τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τους κλινικούς γιατρούς ώστε να καθοδηγούν την κλινική διαχείριση όταν ένας ηλικιωμένος ασθενής παρουσιάζει εκζεματοειδή δερματίτιδα», γράφουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Dermatology.