ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πώς τα λιπαρά επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι

Διατροφή υψηλή σε λιπαρά, διαταράσσει το βιολογικό μας ρολόι,επηρεάζοντας τις μεταβολικές λειτουργίες, που διαδραματίζονται στο ήπαρ καιπροκαλώντας παχυσαρκία, διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτηπου πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Κέντρου UC Irvine.
Πώς τα λιπαρά επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι

Διατροφή υψηλή σε λιπαρά, διαταράσσει το βιολογικό μας ρολόι,επηρεάζοντας τις μεταβολικές λειτουργίες, που διαδραματίζονται στο ήπαρ καιπροκαλώντας παχυσαρκία, διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτηπου πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Κέντρου UC Irvine.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που αποκαλύπτει ότι το κιρκαδικόρολόι είναι σε θέση να επαναπρογραμματιστεί ανάλογα με το θρεπτικό περιεχόμενοτης διατροφής που ακολουθούμε, καθώς φαίνεται ότι η επιστροφή σε μιαισορροπημένη, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά δίαιτα ομαλοποιεί τους κιρκαδικούςρυθμούς.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι αλλαγές στους κιρκαδικούςρυθμούς μπορεί να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την υγείας μας, αφού 15% τωνγονιδίων ρυθμίζεται από την εναλλαγή ημέρας και νύχτας.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι χρειάζεται να επεκτείνουν τηνέρευνά τους για να ανακαλύψουν τις πιθανές επιπτώσεις από μια δίαιτα υψηλήςπεριεκτικότητας σε λιπαρά και σε άλλα μέρη του σώματος.