ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οδηγίες του ΕΦΕΤ για τα σαρακοστιανά της Κ. Δευτέρας

Εντατικοποιεί τους ελέγχους που διενεργεί στην αγορά των τροφίμων ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ενόψει της περιόδου της Σαρακοστής.
Οδηγίες του ΕΦΕΤ για τα σαρακοστιανά της Κ. Δευτέρας

Εντατικοποιεί τους ελέγχους που διενεργεί στην αγορά τωντροφίμων ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ενόψει της περιόδου τηςΣαρακοστής.

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής οι παραδοσιακές διατροφικέςσυνήθειες οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά και κατανάλωση συγκεκριμένωντροφίμων. Η σωστή επιλογή τους, η μεταφορά στο σπίτι των τροφίμων πουχρειάζονται ψυγείο όσο το δυνατό συντομότερα αλλά και η προσεκτική χρήση τουςαπό τον καταναλωτή στο σπίτι (π.χ. συντήρηση στην κατάλληλη θερμοκρασία,σχολαστικό μαγείρεμα) είναι απαραίτητα όχι μόνο για τη διατήρηση τωνπλεονεκτημάτων της ελληνικής διατροφής αλλά και για την αποφυγή αρνητικώνεπιπτώσεων στην υγεία.Για τους λόγους αυτούς ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει στους καταναλωτέςορισμένες χρήσιμες πληροφορίες κριτηρίων καταλληλότητας και ασφάλειας για τηνεπιλογή τροφίμων που καταναλώνονται την περίοδο αυτή:* Κεφαλόποδα (π.χ. χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές, θράψαλα). Οκαταναλωτής τα βρίσκει στην αγορά ως νωπά, κατεψυγμένα, ή αποψυγμένα.Για τα νωπά ο καταναλωτές πρέπει να προσέχει:- Την οσμή η οποία πρέπει να είναι η οσμή της θάλασσας καιόχι δυσάρεστη ή οσμή αμμωνίας ή οποιαδήποτε άλλη οσμή, ξένη προς το προϊόν.- Την επιφάνεια του σώματος να είναι υγρή και γυαλιστερή.- Τα πλοκάμια και οι βεντούζες να αντέχουν σε ελαφρύτράβηγμα και να μην αποκολλώνται εύκολα.- Τη σάρκα να είναι συμπαγής, ελαστική και γυαλιστερή.- Τα μάτια να είναι γυαλιστερά, ζωηρά χωρίς κηλίδες.Τα κατεψυγμένα πωλούνται συσκευασμένα χωρίς παραμορφώσειςτου περιεχομένου και συνήθως με στρώμα πάγου επάνω τους (επίπαγος). Ότανγίνεται η απόψυξη το περιεχόμενο πρέπει να φέρει το χρώμα και την οσμή τωννωπών.Τα αποψυγμένα αλιεύματα που διατίθενται στην αγορά μπορούννα παράγονται μόνο εντός εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, δηλαδή απαγορεύεται ηαπόψυξη των αλιευμάτων στο λιανεμπόριο και κατά την πώλησή τους πρέπειυποχρεωτικά να φέρουν εμφανώς την ένδειξη της αποψυγμένης κατάστασής τους τόσοστην ενδεικτική πινακίδα πώλησης, όσο και στις ενδείξεις επί της συσκευασίαςτους, ώστε να ενημερώνεται ο καταναλωτής.* Δίθυρα Οστρακοειδή (π.χ. μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές,στρείδια, αχιβάδες, χτένια)Εφόσον πωλούνται με κέλυφος θα πρέπει να είναι ζωντανά καιαυτό φαίνεται από:- Τα κελύφη τα οποία πρέπει να είναι κλειστά και να ανοίγουνπολύ δύσκολα ή αν είναι μερικώς ανοιχτά με την ελάχιστη πίεση πάνω στο κέλυφόςτους να κλείνουν μόνα τους ερμητικά.- Το περιεχόμενο που πρέπει να είναι υγρό, καθαρό και άοσμο.- Τη σάρκα που πρέπει να είναι υγρή, γερά προσκολλημένη στοκέλυφος (με τσίμπημα καρφίτσας ή με λίγες σταγόνες λεμονιού να προκαλείταισυστολή του σώματος).Όσον αφορά τα αποφλοιωμένα μύδια που πωλούνται πάνω σε πάγο,θα πρέπει η σάρκα τους να είναι γυαλιστερή, συνεκτική και να έχει μυρωδιάθάλασσας.Τα μύδια πωλούνται επίσης και κατεψυγμένα με ένα κέλυφος ήχωρίς κελύφη. Τα αποκελυφωμένα συσκευάζονται μέσα σε πλαστικές σακούλες, με μίαποσότητα πόσιμου νερού. Επάνω στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει υγειονομικό σήμαμε τη σφραγίδα της εγκατάστασης.* Μαλακόστρακα (π.χ. γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια).Ο καταναλωτής τα βρίσκει στην αγορά ως νωπά, κατεψυγμένα ή αποψυγμένα.Για τα νωπά πρέπει:- Η οσμή να είναι ευχάριστη (σαν την οσμή της θάλασσας).- Τα πόδια τους να είναι στερεά κολλημένα στο σώμα καισκληρά.- Η μεμβράνη του θώρακα να είναι τεντωμένη, ανθεκτική καιδιαφανής.- Το κεφάλι και ο θώρακας να είναι ανοιχτόχρωμα, όχι μελανούχρώματος και να μην έχουν μαύρες κηλίδες.- Να έχουν αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις κεραίεςκαι στα πόδια όταν είναι ζωντανά.Σημειώνεται ότι οι φρέσκες γαρίδες γλιστρούν εύκολα από τοχέρι και δεν παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή ενώ οι αχινοί πρέπει κατά την αγοράτους να είναι ζωντανοί, γεγονός που φαίνεται από την κίνηση των αγκαθιών τους.Σε περίπτωση που επιλέξουν κονσέρβες ιχθυηρών πουδιατηρούνται στο ψυγείο ή εκτός ψυγείου, οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουννα μην είναι διογκωμένες, να μην παρουσιάζουν εξωτερική σκουριά, να μην υπάρχειδιαρροή του υγρού περιεχομένου. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να διαβάζουνπροσεκτικά τις ενδείξεις στη συσκευασία, ιδιαίτερα την ημερομηνία λήξης και ναπαρατηρούν εάν υπάρχει η επωνυμία του παρασκευαστή και ο κωδικός αριθμός ΕΕ τηςεπιχείρησης.Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει, επίσης, να δίνεται στο κανονικόχρώμα του περιεχομένου της τυποποιημένης συσκευασίας ή της κονσέρβας και μετάτο άνοιγμα στο κανονικό χρώμα των εσωτερικών τοιχωμάτων της κονσέρβας και στημυρωδιά του περιεχομένου.Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα σαρακοστιανά εδέσματα, ο ταραμάςπρέπει να έχει χρώμα ομοιόμορφο, σύσταση μαλθακή και όχι πικρή ή όξινη γεύση.Πιθανή αλλοίωση στον ταραμά διαπιστώνεται από την εμφάνιση μούχλας, τηνξηρότητα ή την τάγγιση. Το τουρσί θα πρέπει να καταναλώνεται με φειδώ από άτομαμε ευαισθησία στο στομάχι. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οικαταναλωτές που πάσχουν από αλλεργίες στην επισήμανση του χαλβά, προκειμένου ναμην καταναλώσουν χαλβά που περιέχει αλλεργιογόνα συστατικά.