ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το «γαλλικό παράδοξο» στο μικροσκόπιο των επιστημόνων

Όλες οι χώρες της βόρειας Ευρώπης, οι οποίες παραδοσιακά δεν ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή, παρουσιάζουν υψηλή θνησιμότητα λόγω στεφανιαίας νόσου.

Το «γαλλικό παράδοξο» στο μικροσκόπιο των επιστημόνων

Αντίθετα, τόσο στη νότια Γαλλία, όπου τηρούνται τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, όσο και στη βόρεια Γαλλία, όπου ακολουθείται η συνήθης διατροφή των βόρειων Ευρωπαίων και όχι η μεσογειακή, παρουσιάζεται χαμηλή θνησιμότητα λόγω στεφανιαίας νόσου. Το «παράδοξο» αυτό, γνωστό ως «γαλλικό παράδοξο», αποδίδεται στην κατανάλωση κόκκινου κρασιού από τους Γάλλους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η μέτρια κατανάλωση κρασιού παρέχει προστασία έναντι της στεφανιαίας νόσου.

bigstock Wine Background Wine Cork Co 17549171

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αναπτύξει μια νέα θεωρία σχηματισμού των αθηρωματικών πλακών (αθηρογένεση), τη «Θεωρία της Αθηρογένεσης με εμπλοκή του PAF». Η θεωρία αυτή ενοποιεί τις υπάρχουσες θεωρίες της αθηρογένεσης και υποδεικνύει σαν αίτιο για την αθηρωμάτωση και την αρτηριοσκλήρυνση έναν ισχυρότατο φλεγμονώδη παράγοντα, τον παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (Platelet-Activating Factor, PAF).

«Όπως, μάλιστα, έχουμε δείξει με πειράματα, τόσο εμείς όσο και άλλοι ερευνητές, οι αναστολείς του PAF ασκούν προστατευτική δράση στην αθηρογένεση και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επιπλέον, μέσα από τη θεωρία μας αυτή δίνεται και η βιοχημική εξήγηση της προστατευτικής δράσης που ασκεί η μεσογειακή δίαιτα έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αφού έχουμε πιστοποιήσει την ύπαρξη αναστολέων του PAF στα μεσογειακά τρόφιμα» εξηγεί ο καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων του τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Δημόπουλος.

Η ερευνητική ομάδα αναζήτησε και βρήκε αναστολείς του PAF στο κρασί, εξηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστατευτική δράση που ασκεί η μέτρια κατανάλωση κρασιού στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Δημόπουλος, «βρήκαμε ότι η προστατευτική δράση οφείλεται σε μικροσυστατικά-αναστολείς του PAF που υπάρχουν τόσο στα ερυθρά κρασιά όσο και στα λευκά. Τα πειραματικά μας δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι σημαντική είναι η ποικιλία και όχι το χρώμα. Από μελέτες διαπιστώσαμε ότι τα πιο δραστικά κρασιά (δηλαδή εκείνα που είχαν τους περισσότερους αναστολείς του PAF) είναι το κόκκινο κρασί, με κύρια ποικιλία το Cabernet Sauvignon, και το λευκό κρασί, με κύρια ποικιλία τη Ρομπόλα. Ανάλογες βιολογικά δραστικές ενώσεις που είναι αναστολείς του PAF, βρήκαμε στο μούστο και στα στέμφυλα. Τα πειράματά μας αυτά τα επιβεβαιώσαμε και με διατροφικές παρεμβάσεις σε ανθρώπους, όπου βρήκαμε ότι την προστατευτική δράση την ασκούν τα συγκεκριμένα συστατικά του κρασιού που τους χορηγήθηκε και όχι το αλκοόλ».

Πηγή: In Deep Analysis Think Tank Πανεπιστημίου Αθηνών, www.indeepanalysis.gr

Διαβάστε επίσης:

Δύο ποτήρια κρασί το βράδυ, συνιστούν οι ειδικοί!

Κόκκινο κρασί vs. μαύρη σοκολάτα: Τι είναι πιο υγιεινό; (γράφημα)