ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι επιπτώσεις της παστερίωσης στη θρεπτική αξία του μητρικού γάλακτος

Σινάνη Αικατερίνη

Η παροχή ανθρώπινου μητρικού γάλακτος σε πρόωρα βρέφη, αποτελεί στρατηγική για την πρόληψη επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας.

Οι επιπτώσεις της παστερίωσης στη θρεπτική αξία του μητρικού γάλακτος

Επειδή το μητρικό γάλα, το οποίο αποτελεί την ιδανική τροφή για τα βρέφη, δεν είναι πάντα διαθέσιμο, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί κατά πόσον οι εναλλακτικές μητρικού γάλακτος έχουν την ίδια θρεπτική και βιοδραστική αξία.

Ο Danyvid Olivares-Villagómez, η Kathleen McClanahan και οι συνεργάτες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συνήθεις τεχνικές παστερίωσης και αποθήκευσης του γάλακτος επηρεάζουν τη συγκέντρωση της οστεοποντίνης, μιας βιοδραστικής πρωτεΐνης στο μητρικό γάλα που παίζει ρόλο στην εντερική, ανοσολογική και εγκεφαλική ανάπτυξη.

Οι επιστήμονες μέτρησαν τις συγκεντρώσεις οστεοποντίνης σε ανθρώπινο μητρικό γάλα από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων και κατεψυγμένων δειγμάτων μίας δότριας, μητρικού γάλακτος δότριας (παστεριωμένου με τη μέθοδο Holder) και ενός προϊόντος μητρικού γάλακτος που διατηρείται στο ράφι (παστεριωμένου με retort).

Διαπίστωσαν ότι η παστερίωση Holder μείωσε τη συγκέντρωση της οστεοποντίνης κατά περίπου 50% και ότι το προϊόν που διατηρείται στο ράφι, το οποίο υπέστη υψηλότερη παστερίωση (retort), είχε χαμηλότερα επίπεδα οστεοποντίνης από το παστεριωμένο με Holder μητρικό γάλα δότριας.

Είναι ενδιαφέρον ότι η κατάψυξη του μητρικού γάλακτος πριν από την παστερίωση Holder, είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη αποικοδόμηση της οστεοποντίνης από την παστερίωση Holder πριν από την κατάψυξη.

Το μητρικό γάλα από μητέρες πρόωρων βρεφών είχε υψηλότερη συγκέντρωση οστεοποντίνης σε σύγκριση με το μητρικό γάλα από μητέρες τελειόμηνων βρεφών, αλλά τα δείγματα από πρόωρες μητέρες εμφάνιζαν μεγαλύτερη αποικοδόμηση της οστεοποντίνης λόγω της παστερίωσης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η παστερίωση επηρεάζει σημαντικά τη συγκέντρωση της οστεοποντίνης, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει τη δράση αυτής της σημαντικής πρωτεΐνης.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης στα βρέφη συμπληρώματος οστεοποντίνης. Η οστεοποντίνη βοοειδών έχει εγκριθεί για τη συμπλήρωση της φόρμουλας στην Ευρώπη και είναι καλά ανεκτή από τα βρέφη.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Pediatric Research.