ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ενισχύεται το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας

Με 64 επιθεωρητές ενισχύεται το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), προκειμένου να ριχτεί στη μάχη κατά της διαφθοράς στον χώρο της υγείας.

Ενισχύεται το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας

Με αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ κ. Σταύρου Ευαγγελάτου, ορίστηκαν οι Βοηθοί του γεν. Επιθεωρητή και προϊστάμενοι τομέων του Σώματος.

Συγκεκριμένα ορίζονται:

-ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή και Προϊστάμενος του Υγειονομικού-Φαρμακευτικού Τομέα ο κ. Βασίλειος Βιγκλής.

-ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή και Προϊστάμενος του Διοικητικού-Οικονομικού Τομέα ο κ. Βασίλειος Παναγόπουλος.

-ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή και Προϊσταμένη του Τομέα Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας η κυρία Αθανασία Σωτήρχου.

-ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή και Προϊσταμένη του Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας η κυρία Ελένη Ρίζου.

Συνολικά, 50 Επιθεωρητές θα προστεθούν στο δυναμικό του ΣΕΥΥΠ στο κτίριο της Πειραιώς 205, ενώ άλλοι 14 θα ενισχύσουν το Σώμα στη Θεσσαλονίκη.