ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων

Διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και των ευπαθών ομάδων, εξέδωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων

Να σημειωθεί, ότι ήδη από τις 8 Ιουνίου, έχουν εφαρμοστεί στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι διατάξεις του νόμου 4368/2016 για τους ανασφάλιστους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη, οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής ή Κ.Υ.Π.Α. δικαιούνται παροχή φαρμάκων με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην Κ.Υ.Α (σχετικό 2), ενώ εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή μόνο οι δικαιούχοι των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 αυτής.

Φάρμακα υψηλού κόστους, σύφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4368/16, παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Επίσης δίδεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μέσα από το σύστημα της Η∆ΙΚΑ