ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Νέο σύστημα ελέγχου δαπανών ανά ΑΜΚΑ ασθενή

Με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, τους γιατρούς και αλλά και τους παρόχους υγείας, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προχώρησε στη δημιουργία νέου συστήματος ελέγχου στην εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων του Οργανισμού για παροχές ασφαλισμένων.

ΕΟΠΥΥ: Νέο σύστημα ελέγχου δαπανών ανά ΑΜΚΑ ασθενή

Σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού, το νέο σύστημα παρακολουθεί τη δαπάνη ανά Α.Μ.Κ.Α. ασθενή σε σχέση με τα ανώτερα όρια αποδιδόμενων παροχών ανά είδος παροχής και τη διάρκεια ισχύος, που καθορίζει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).

Έτσι ο γιατρός, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που θέτει ο Ε.Κ.Π.Υ., λαμβάνει πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της συνταγογράφησης, μέσω μηνυμάτων και επιλογών στην οθόνη, σχετικά με τη δυνατότητα απόδοσης κάθε παροχής, σε ιστορική συσχέτιση με τις όσες έχουν ήδη συνταγογραφηθεί και αποδοθεί στον ασφαλισμένο.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η γνωμάτευση δύναται να εκδοθεί και να εκτυπωθεί με την ένδειξη της αναγκαιότητας απόφασης του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.) του ΕΟΠΥΥ για την απόδοση της δαπάνης.

Αντίστοιχοι έλεγχοι έχουν προστεθεί και στην εφαρμογή εκτέλεσης των γνωματεύσεων από τους παρόχους, ώστε στις παροχές να αναφέρονται χρηματικά όρια ανάλογα με τα αποδιδόμενα είδη (π.χ. σκευάσματα ειδικής διατροφής κτλ.), με εκτύπωση αντίστοιχης ένδειξης σε περιπτώσεις υπερβάσεων.

Εν τω μεταξύ, ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ακόμη, ότι κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα αποκλειστικής πρόσβασης στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), όπου με απλό αίτημά του και ενεργοποίηση από το θεράποντα γιατρό του, πληροφορείται προσωπικά για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παροχές που έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει από τον Οργανισμό.

Διαβάστε ακόμη:

ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ: Προβληματισμός για την πρόσκληση ΕΟΠΥΥ - Οδεύουμε σε φτωχοποιημένους γιατρούς

Ο ΕΟΠΥΥ εγκαινιάζει νέες συμβάσεις για οικογενειακούς γιατρούς, με προαγορά επισκέψεων

ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος και στις γνωματεύσεις - Άμεσες προσλήψεις 215 γιατρών & φαρμακοποιώνΕΟΠΥΥ: Και τώρα, συμβάσεις με τους οπτικούς - Ποια τα οφέλη για δικαιούχους & επιχειρήσεις

Η οδηγία του ΕΟΠΥΥ για θεώρηση ιατρικών γνωματεύσεων & παραπεμπτικών

Μπερσίμης: Καθαρός από ληξιπρόθεσμα ο ΕΟΠΥΥ - Αυτή είναι η στρατηγική μας για το 2018