ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ο ΙΣΑ ζητά διευκρινήσεις για τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς

Διχάζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει απευθύνει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τους οικογενειακούς ιατρούς, με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές (και συγκεκριμένα τα θεσμικά τους όργανα τον ΠΙΣ και τον ΙΣΑ) να ζητούν αλλαγή του μοντέλου, δηλώνοντας πως πρόκειται για μία απαξιωτική πρόταση, η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα σε ασθενείς και στο σύστημα υγείας.

Ο ΙΣΑ ζητά διευκρινήσεις για τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς

Ο ΙΣΑ ειδικότερα, ζητά άμεσα διευκρινήσεις για τους όρους των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς ιατρούς. Επιπλέον ρωτά, πώς θα αντιμετωπισθούν οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, οι οποίοι δεν θα προβούν στην σύναψη σύμβασης οικογενειακού ιατρού.

Αναλυτικά η επιστολή ΙΣΑ προς τον ΕΟΠΥΥ έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 Υπουργικής Απόφασης και της από 17.01.2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για την σύναψη συμβάσεων οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, σας καλούμε όπως άμεσα διευκρινίσετε, εκ της θέσεως σας, τα κάτωθι ερωτήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τους όρους συνεργασίας.

Ειδικότερα οφείλετε να αποσαφηνίσετε τι θα πράξετε αναφορικά με το ηλικιακό όριο των 65 ετών, το οποίο ήδη στο από 22.01.2018 Δελτίο Τύπου του ΙΣΑ καταδικάσαμε ως απαράδεκτη προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης.

Περαιτέρω στην υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ως γενική υποχρέωση των οικογενειακών ιατρών, ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα, δεν διευκρινίζεται όμως πως αντιμετωπίζεται οικονομικά η παραπάνω της ανωτέρω πρόβλεψης παροχή υπηρεσιών του ιατρού προς τους ασθενείς.

Επίσης ζήτημα γεννάται με το ύψος της αμοιβής των οικογενειακών ιατρών, η οποία κοστολογείται 0,75€ ανά ασθενή, ποσό το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαιτέρως χαμηλό.

Τέλος οφείλετε άμεσα να διευκρινίσετε το πολύ καίριο ερώτημα για το πως θα αντιμετωπισθούν οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, οι οποίοι δεν θα προβούν στην σύναψη σύμβασης οικογενειακού ιατρού.

Κύριε Πρόεδρε,

Ζητούμε την ΑΜΕΣΗ απάντησή σας στα ανωτέρω τεθέντα ερωτήματα, καθώς ο ΙΣΑ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη του, τους έχει ζητήσει να μην προβούν σε καμία ενέργεια πριν από την διευκρίνιση των ως άνω.
Υπενθυμίζουμε ότι πάγια θέση του ΙΣΑ είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατά πράξη και περίπτωση, για όσους ιατρούς το επιθυμούν χωρίς αποκλεισμούς και σας καλούμε για μια ακόμη φορά να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση».

Διαβάστε ακόμη:

ΙΣΑ: Να τροποποιηθεί η σύμβαση του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς γιατρούςΠΙΣ: Απαξιωτική για τους γιατρούς η πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ - Ένα βήμα πριν τα δικαστήριαΕΝΙ ΕΟΠΥΥ: Προβληματισμός για την πρόσκληση ΕΟΠΥΥ - Οδεύουμε σε φτωχοποιημένους γιατρούς

Ο ΕΟΠΥΥ εγκαινιάζει νέες συμβάσεις για οικογενειακούς γιατρούς, με προαγορά επισκέψεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ