ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Κάθε μέρα και ένα πρόβλημα με τον νέο ΕΚΠΥ

Καθημερινές είναι οι διαμαρτυρίες φορέων Υγείας για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Υγείας (ΕΚΠΥ). Σε διευκρινιστική εγκύκλιο για ορισμένες γνωματεύσεις υποχρεώθηκε ο ΕΟΠΥΥ.

Κάθε μέρα και ένα πρόβλημα με τον νέο ΕΚΠΥ

Τα τελευταία «παράπονα» προέρχονται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του πως από τη μέρα εφαρμογής του νέου ΕΚΠΥ δεν εκτελούνται γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συσκευές εισπνοών, στρώματα κατακλίσεων κλπ) χωρίς την χρήση άυλων κουπονιών.

Επιπλέον, από 1ης Νοεμβρίου και σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ορισμένα ιατρικά είδη (όπως απλό αναπηρικό αμαξίδιο, νοσοκομειακή κλίνη κ.ά) δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Την ίδια ώρα, για τη χορήγηση των σκευασμάτων ειδικής διατροφής (γάλατα, τροφές κλπ) απαιτούνται δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλονται με τη γνωμάτευση του γιατρού και τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη.

Όπως έχουν επισημάνει και οι πάροχοι Υγείας, οι αναπνευστικές συσκευές δεν χορηγούνται πλέον αλλά ενοικιάζονται, χωρίς όμως να έχει οριστεί η σχετική μηνιαία αποζημίωση.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, «βάσει του νέου ΕΚΠΥ απαγορεύεται η είσπραξη της διαφοράς της τιμής αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, πράγμα αδιανόητο αφού υπάρχουν προϊόντα που η τιμή αποζημίωσης τους είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης, με αποτέλεσμα η χορήγησή τους να οδηγεί σε ζημιά».

Μετά τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο η οποία προβλέπει οτι όλες οι γνωματεύσεις που εκδίδονται μετά την 1η Νοεμβρίου – ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ΕΚΠΥ – εκτελούνται και αποζημιώνονται όπως και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό θα ισχύει μέχρι να προσαρμοσθεί το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Η εγκύκλιος δεν αφορά τη χρήση άυλων κουπονιών που είναι υποχρεωτική από 1.11.2018, εκτός των αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη που η χρήση τους θα ισχύσει από 1.1.2019.

Δυσλειτουργίες του νέου ΕΚΠΥ έχουν ήδη επισημάνει οι πάροχοι Υγείας και οι εργοθεραπευτές.

Διαβάστε επίσης:

Προβλήματα με την προμήθεια αναπνευστικών συσκευών έφερε ο νέος ΕΚΠΥ

Εργοθεραπευτές κατά υπουργείου για τον Κανονισμό Παροχών