ΦΑΡΜΑΚO

Ιός των κοδυλωμάτων: αποτελεσματική ακόμη και μία δόση εμβολίου

Ακόμηκαι μία δόση του εμβολίου κατά του ιού των κονδυλωμάτων (HPV) είναι αρκετή για ναπροστατέψει τον γυναικείο πληθυσμό, και μάλιστα τέσσερα χρόνια μετά τον πρώτο εμβολιασμό

Ακόμηκαι μία δόση του εμβολίου κατά του ιού των κονδυλωμάτων (HPV) είναι αρκετή για ναπροστατέψει τον γυναικείο πληθυσμό, και μάλιστα τέσσερα χρόνια μετά τον πρώτο εμβολιασμό.

Αυτό αναφέρεται σε αμερικανική μελέτη, στέλνοντας μήνυμααισιοδοξίας στις νέες γυναίκες, οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο και που θαπρέπει ειδικά στις ηλικίες μεταξύ 9 – 25 ετών να εμβολιάζονται σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Όπως αναφέρειη Δρ Μαχμοομπέχ Σαφαεϊάν, ερευνήτρια στο Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (NCI)των ΗΠΑ στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ, «Διαπιστώσαμε ότι τα επίπεδα τωναντισωμάτων για τους δύο τύπους του HPV 16 και 18 στις γυναίκες που έχουνεμβολιαστεί με μια δόση, παραμένουν σταθερά τέσσερα χρόνια μετά τονεμβολιασμό», εξηγεί η δρ Μαχμοομπέχ Σαφαεϊάν, ερευνήτρια στο ΕθνικόΑντικαρκινικό Ινστιτούτο (NCI) των ΗΠΑ στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ.

Όπως τονίζει «τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφισβήτηση τιςσημερινές συστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες, το εμβόλιο κατά του ιού HPV πρέπεινα χορηγείται σε αρκετές δόσεις για να παράγει διαρκή ανοσολογική αντίδραση».

Σύμφωνα με την Δρα Σαφαεϊάν, «η ανακάλυψη αυτή γεννά ελπίδεςγια την πραγματοποίηση εκστρατειών εμβολιασμού, απλών και λιγότερο δαπανηρώνπου έχουν περισσότερες πιθανότητες να εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίωςστις αναπτυσσόμενες χώρες όπου απαντάται σχεδόν το 85% των κρουσμάτων καρκίνουτου τραχήλου της μήτρας, ο οποίος αποτελεί μία από τις βασικές αιτίεςθνησιμότητας».

Η μελέτη αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής πουχρηματοδοτήθηκε από το NCI για να ελεγχθεί η δραστικότητα του εμβολίουCervarix, των βρετανικών φαρμακευτικών εργαστηρίων GlaxoSmithKline σε γυναίκεςστην Κόστα Ρίκα.

Σχεδόν το 20% των εθελοντριών που μετείχαν στη μελέτη δεν έλαβανπαρά μόνο μια δόση του εμβολίου αντί των τριών που συνιστώνται.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν την ανοσολογική αντίδραση, μετρώντας ταεπίπεδα των αντισωμάτων έναντι του ιού σε δείγματα αίματος από 78, 192 και 120γυναίκες στις οποίες είχαν χορηγηθεί αντίστοιχα μια δόση, δύο ή τρεις τουεμβολίου αυτού.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα με αυτά 113 μηεμβολιασμένων γυναικών και διαπίστωσαν ότι όλες οι γυναίκες που μετείχαν στιςτρεις ομάδες είχαν αντισώματα στους τύπους του ιού HPV 16 και HPV 18 στο αίματους επί τέσσερα χρόνια.

Τα επίπεδα των αντισωμάτων ήταν συγκρίσιμα στις γυναίκες πουείχαν λάβει δύο δόσεις του εμβολίου σε διάστημα έξι μηνών μεταξύ των δόσεων, μεεκείνα των γυναικών που είχαν λάβει τις τρεις συνιστώμενες δόσεις.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι τα επίπεδα των αντισωμάτωνήταν χαμηλότερα στις γυναίκες που είχαν λάβει μόνο μια δόση, συγκριτικά μεαυτές που είχαν λάβει δύο και τρεις δόσεις, ωστόσο ήταν διαρκής η ανοσολογικήτους αντίδραση.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ