ΦΑΡΜΑΚO

Σημαντικό βραβείο από την ΕΕΔΕ για την UNI- PHARMA

Σημαντικό βραβείο από την ΕΕΔΕ για την UNI- PHARMA
Ένα σημαντικό βραβείο το οποίο υπογραμμίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής που ακολουθούν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, έλαβε η UNI-PHARMA S.A.

Ένα σημαντικό βραβείο το οποίο υπογραμμίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής που ακολουθούν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, έλαβε η UNI-PHARMA S.A.

 

Πρόκειται για την διεθνή πιστοποίηση EFQM (European Foundation for Quality Management) «Recognized for Excellence in Europe 5 Αστέρων», καθώς και τη Χρυσή Διάκριση του Ελληνικού Μοντέλου Πιστοποίησης ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.


Η UNI-PHARMA S.A., στα 46 χρόνια από την ίδρυσή της, σύμφωνα με τις επικεφαλής της διοίκησης κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη, έχει εξελιχθεί σε μεγάλη και δυναμική βιομηχανία. Ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και διανέμει καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα με αποστολή της τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασής τους στη θεραπεία. Η δυναμική ανάπτυξή της βασίζεται σε επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, στις άριστες και καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, καθώς και σε έναν τρόπο εργασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί και να αναπτύσσει τις ικανότητες του προσωπικού της,  να ενθαρρύνει και να αναγνωρίζει την ομαδική και ατομική προσπάθεια, τη  δημιουργικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την  κοινωνική προσφορά.