ΦΑΡΜΑΚO

Όλος ο κόσμος του φαρμάκου στο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετιγκ

Με τοτρίπτυχο: «Επιμόρφωση- Αναμόρφωση- Μεταμόρφωση» ξεκινά την Τρίτη 11Φεβρουαρίου, το τριήμερο 9ο Συνέδριο του Φαρμακευτικού Μάρκετιγκ στο ΘΕΑΤΡΟΝ Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος.
Όλος ο κόσμος του φαρμάκου στο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετιγκ

Με τοτρίπτυχο: «Επιμόρφωση- Αναμόρφωση- Μεταμόρφωση» ξεκινά την Τρίτη 11Φεβρουαρίου, το τριήμερο 9ο Συνέδριο του Φαρμακευτικού Μάρκετιγκ στο ΘΕΑΤΡΟΝ Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος.

Στο 9ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ θασυμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές από την Πολιτεία, τηφαρμακευτική αγορά και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, με στόχο να εξασφαλιστεί η διενέργεια ουσιαστικών συζητήσεων για τα πιο επίκαιραθέματα για την φαρμακευτική βιομηχανία.

Ανάμεσα στους ξένους ομιλητές θα είναι η Sarah Rickwood, Director IMS Europe Thought Leadership Team που θααναφερθεί στο πως διαμορφώνεταιη φαρμακευτική αγορά στο μέλλον και ο EmilianoGummati, Vice President Digital Engagement Solutions Cegedim Group ο οποίος θα μιλήσει για το MultichannelMarketing και για τις αλλαγές στο φαρμακευτικόεπιχειρείν από την χρήση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, με στόχο την εξωστρέφεια και τη δημιουργία ερεθισμάτωνγια έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια τουΣυνεδρίου καινοτόμες πρακτικές Μάρκετινγκ από άλλους επιχειρηματικούς κλάδους.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής ΕταιρείαςΦαρμακευτικού Μάρκετιγκ κ. Γ.Καλαφατάκης σε συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι «το Συνέδριο της ΕΕΦαΜ αποτελεί μιαδυναμική παρέμβαση για την ανάπτυξη του ελληνικού φαρμακευτικού Μάρκετινγκ καιείναι η κορύφωση μιας σειράς άλλων πρωτοβουλιών που υλοποιεί η ΕΕΦαΜ προς τηνίδια κατεύθυνση, δηλ. την ανάπτυξη του μάρκετινγκ και των στελεχών του.

Και συμπλήρωσε, «Το Συνέδριο διοργανώνεται κάθε δύοχρόνια, προάγοντας το φαρμακευτικό μάρκετινγκ και την ιατρική επιστημονικήενημέρωση για τα νέα φάρμακα στην χώρα μας, δίνοντας τη δυνατότητα στουςσυνέδρους να συζητήσουν για το ρόλο του Μάρκετινγκ στην προώθηση τηςκαινοτομίας στο φάρμακο, την ενημέρωση στην χρήση των φαρμάκων και για όλες τιςεξελίξεις στην φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.»

Ο κ. Καλαφατάκης αναφέρθηκε επίσης στα ΑριστείαΦαρμακευτικού Μάρκετινγκ, σημειώνοντας, ότι «φέτος οι 10 φιναλίστ μετά την πρόκρισή τους από την επταμελή ΚριτικήΕπιτροπή στην προκριματική φάση, θα κριθούν από το συνεδριακό κοινό σε 3κατηγορίες για την Καλύτερη Επικοινωνιακή Εκστρατεία στη Διαχείριση Κύκλου Ζωήςπροϊόντων, στην Yποστήριξη Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων(ΜΗΣΥΦΑ), στην εκστρατεία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού.»

Ο Πρόεδρος της ΟργανωτικήςΕπιτροπής του 9ου Συνεδρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Αντιπρόεδρος και Γενικός ΔιευθυντήςNovartis Κ. Φρουζής αναφέρθηκε στις κατακλυσμικές αλλαγές τόσο στην οικονομίαόσο και στην φαρμακοβιομηχανία και τόνισε : «Τοζητούμενο επιχειρησιακό μοντέλο των φαρμακευτικών εταιρειών πρέπει να έχει δύοβασικά χαρακτηριστικά, να επεκτείνει τις προσφερόμενες θεραπευτικές υπηρεσίεςπρος τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και το σύστημα υγείας καθώς καινα προτείνει μια νέου είδους συνεργασία τόσο με τους επαγγελματίες υγείας όσοκαι με τα κοινωνικά ταμεία, τα στελέχη των υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας καιτην Πολιτεία» και συμπλήρωσε: «Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει όλα αυτά τα απαραίτητα χαρακτηριστικάγια να πρωταγωνιστήσει στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Χρειάζονται όμως πολιτικέςπου θα συμβάλλουν στο να δοθεί η απαραίτητη ώθηση όπως π.χ. η εξισορρόπηση τουδημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού και των κέντρων κόστους πέραν τωνφαρμάκων, η διασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, των φαρμακευτικώνεπιχειρήσεων, των επενδύσεων της παραγωγής και της απασχόλησης και φυσικά η διασφάλισητης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και γενόσημα φάρμακα. Πιστεύουμεάλλωστε ότι τα γενόσημα μπορεί να αναδειχθούν σε μοχλό ανάπτυξης της ελληνικήςοικονομίας, αν δημιουργηθεί ξεκάθαρο πλαίσιο κινήτρων για την χρήση τους.»

Στη συνέχεια εστίασε στην ανάγκη εφαρμογής της ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης και την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνιαπρος αυτή την κατεύθυνση.

Γι’ αυτό το λόγο στη θεματολογία του 9ουΣυνεδρίου έχει ενταχθεί ειδικό Στρογγυλό Τραπέζι με στόχο να φωτίσει τις τεράστιεςθετικές επιπτώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στη φαρμακευτικήβιομηχανία και το μάρκετινγκ, σημειώνοντας ότι, «Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συμβάλλει αισθητά στην μείωση της σπατάλης δημοσίου χρήματοςστον χώρο της υγείας και διευκολύνει ασφαλισμένους, γιατρούς και φαρμακοποιούς.Στο Συνέδριο θέλουμε να αναδειχθούν σημαντικές πτυχές όπως ο τρόπος που εφαρμόζεταιτο σύστημα, τα στοιχεία που παράγονται, πως μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά ταστοιχεία από την Πολιτεία, από τις εταιρείες και το μάρκετινγκ για τη λήψηκαλύτερων αποφάσεων, αλλά και ποια επένδυση σε άτομα και δεξιότητες πρέπει ναγίνουν στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του κλάδου για καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείωναπό την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνησηγενικότερα,» ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει την ανάγκη ανάπτυξης και εκπαίδευσης τουανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας σημειώνοντας ότιστο Συνέδριο «θα αναδειχθούν ποιες είναιοι σημερινές ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών και τα στοιχεία που πρέπει ναέχουν κατά νου που θέλουν να σχεδιάσουν την προώθηση της καριέρας τους.»

Τέλος, ο πρόεδρος της ΠΕΦ και αντιπρόεδρος της Demo κ. Δ.Δέμος αναφερόμενος στις πολυάριθμες αλλαγές στην φαρμακευτική αγορά τόνισε:

«Οι διαρκείς αλλαγές και ως αποτέλεσμα τουςη ύφεση στην οικονομία και την αγορά, φαίνεται ότι θα συνεχισθούν και τοεπόμενο χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτά αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή γιατις επιχειρήσεις που δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν, ν’ αλλάξουν καινα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ηηγεσία και τα στελέχη πρέπει να βρουν τους κατάλληλους και αποτελεσματικούςμηχανισμούς να ηγηθούν και να προπορευθούν των εξελίξεων και των αλλαγών. Γι’ αυτό η συμβολή του καθηγητή κ.Μπουραντά που θα παρουσιάσει την δική του οπτική για την ηγεσία αλλαγών σεδύσκολους καιρούς’ είναι κρίσιμη, ώστε μέσα από την δική του προσέγγιση ταστελέχη να πάρουν τα κατάλληλα μηνύματα και να προετοιμαστούν, αναγνωρίζοντας έγκαιρατην ανάγκη για αλλαγή, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις δυσκολίες με αποτελεσματικήδιαχείριση των αλλαγών.»

Διαβάστε ακόμη:


Το φαρμακευτικό μάρκετιγκ στήριγμα εταιρειών και στελεχών


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ