ΦΑΡΜΑΚO

Εκλογές τον Ιούνιο στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Εκλογές τον Ιούνιο στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Σε δύο μήνες θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Συγκεκριμένα, το δ.σ. του ΠΦΣ, αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών την Παρασκευή 13 Ιουνίου

Σε δύο μήνες θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Συγκεκριμένα, το δ.σ. του ΠΦΣ, αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών την Παρασκευή 13 Ιουνίου για την ανάδειξη 15 μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, 5 τακτικών μελών και 5 αναπληρωματικών μελών για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την εξής αναλογία:


(α) Τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και


(β) Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς και


(γ) Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας πλην Αττικής και Πειραιώς.