ΦΑΡΜΑΚO

Ο ΕΟΦ χαιρετίζει τον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ

Την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ και την υιοθέτηση του Disclosure Code της EFPIA, του Κώδικα Δημοσιοποίηση, χαιρετίζει ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημήτρης Λιντζέρης. Ο Κώδικας σύμφωνα με τον κ. Λιντζέρη, ενισχύει την προσπάθεια που καταβάλει ο ΕΟΦ στον τομέα της διαφάνειας. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη εποχή, στην οποία η Διαφάνεια στην Πράξη έχει μεγάλη σημασία.

Ο ΕΟΦ χαιρετίζει τον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΟΦ τόνισε ακόμη τα εξής:

«Μετά την οδυνηρή εμπειρία που ακόμα βιώνουμε, η χώρα μας οδηγείται στην απελευθέρωση από τα μνημόνια και την επιτήρηση και όλοι οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα βιώσιμο και νέο, παραγωγικό μοντέλο, αφού πρωτίστως και επειγόντως αποδεσμευτούμε από πολιτικές και πρακτικές που μας οδήγησαν εδώ και αφού βεβαίως συνειδητοποιήσουμε τα αίτια της κρίσης. Το θέμα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, κράτος, επιστήμονες, επιχειρήσεις.

Το μοντέλο αυτό εκτός των άλλων πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τις σχέσεις μεταξύ κράτους, παραγωγικών εταίρων και συγκεκριμένα μεταξύ επαγγελματιών υγείας, φαρμακευτικών εταιρειών αλλά και μεταξύ των ίδιων των εταιρειών. Γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία αναμφίβολα έχει θετική συμβολή και πρέπει να πετύχει. Είναι απαίτηση της κοινωνίας να υπάρχει διαφάνεια, ενίσχυση της επαγγελματικής ηθικής και διαύγεια στις σχέσεις και πράξεις όλων των εμπλεκομένων.

Ο ΕΟΦ είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την έγκριση της οργάνωσης και χρηματοδότησης από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, επιστημονικών εκδηλώσεων. Ο ΕΟΦ από το 2012 συνέβαλε στην προσπάθεια εξορθολογισμού των επιχορηγούμενων επιστημονικών εκδηλώσεων. Βασικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η διαφάνεια, η οποία διασφαλίζεται με την δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα (public view) των αποφάσεων του. Επίσης, με τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που αφορούν στον διοργανωτή επιστημονικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στο εσωτερικό, και στην επιχορηγούσα εταιρεία για επιστημονικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στο εξωτερικό.

Οι εποχές που το κράτος καθόριζε και ήλεγχε τα πάντα πέρασαν ανεπιστρεπτί. Κρατώντας και αναβαθμίζοντας το ρυθμιστικό του ρόλο μπορεί να συνθέσει διαφορετικές επιδιώξεις. Προϋπόθεση για ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα Υγείας είναι η συνεργατική κουλτούρα όπου το κοινωνικό όφελος θα συνυπάρχει με το οικονομικό κέρδος και η κοινωνική προσφορά με την οικονομική απόδοση.
Προσδιορίζοντας με σαφήνεια και ενάργεια, ρόλους και επιδιώξεις, η γόνιμη σχέση και συνεργασία των κρατικών φορέων της Υγείας με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, μπορεί να οδηγήσει στο κοινό καλό.

Διαβάστε ακόμη:

Νομοθετική παρέμβαση Βορίδη για τον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ