ΦΑΡΜΑΚO

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Θετική γνωμοδότηση σε επαναστατική θεραπεία

Θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) για τη χρήση του Ceritinib ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ALK θετικό προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), έλαβε η φαρμακευτική Novartis.

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Θετική γνωμοδότηση σε επαναστατική θεραπεία

Ειδικότερα, η Novartis ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) συνέστησε την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του Ceritinib (σεριτινίμπη), ώστε να περιλαμβάνει τη θεραπεία πρώτης γραμμής των ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), οι όγκοι των οποίων είναι θετικοί στην κινάση αναπλαστικού λεμφώματος (ALK+). Εάν λάβει έγκριση, το Ceritinib, θα αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία και τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ALK+ προχωρημένο ΜΜΚΠ.

«Η Novartis δεσμεύεται για την παροχή στοχευμένων θεραπευτικών επιλογών σε περισσότερους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να επωφελούνται από αυτές», δήλωσε ο Bruno Strigini, CEO της Novartis Oncology. «Σήμερα, κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης με την πιθανή έγκριση του Ceritinib ως θεραπευτικής επιλογής πρώτης γραμμής για τους ανθρώπους στην ΕΕ που διαγιγνώσκονται με ALK+ προχωρημένο ΜΜΚΠ».

Η θετική γνωμοδότηση της CHMP βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης ASCEND-4, μιας τυχαιοποιημένης, ανοικτής επισήμανσης, παγκόσμιας κλίμακας δοκιμής Φάσης III. Η μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν Ceritinib ως θεραπεία πρώτης γραμμής παρουσίασαν 45% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν την τυπική χημειοθεραπεία της πρώτης γραμμής, πεμετρεξίδης-πλατίνας, με συντήρηση με πεμετρεξίδη (λόγος κινδύνου [HR] = 0,55 [95% CI: 0,42, 0,73]). Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) ήταν 16,6 μήνες (95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 12,6, 27,2) για τους ασθενείς που έλαβαν Ceritinib, έναντι 8.1 μηνών (95% CI: 5,8, 11,1) για τους ασθενείς στο σκέλος χημειοθεραπείας της μελέτης.

Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν Ceritinib χωρίς εγκεφαλικές μεταστάσεις κατά την έναρξη είχαν διάμεση PFS 26,3 μηνών (95% CI: 15,4, 27,7), σε σύγκριση με 8,3 μήνες (95% CI: 6,0, 13,7) για τους ασθενείς στο σκέλος της χημειοθεραπείας (HR = 0,48 [95% CI: 0,33, 0,69]). Μεταξύ των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις κατά την έναρξη, η διάμεση PFS ήταν 10,7 μήνες (95% CI: 8,1, 16,4) στην ομάδα του Ceritinib έναντι 6,7 μηνών (95% CI: 4,1, 10,6) στην ομάδα της χημειοθεραπείας (HR = 0,70 [95% CI: 0,44, 1,12]). Από τους ασθενείς αυτούς, 59% δεν υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία εγκεφάλου. Το υψηλό ενδοκρανιακό συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) (72,7% [95% CI: 49,8, 89,3]) ήταν σε συμφωνία με το ORR ολόκληρου του σώματος (72,5% [95% CI: 65,5, 78,7]).

Η γνωμοδότηση της CHMP θα εξεταστεί τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα έγκρισης φαρμάκων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως ακολουθεί τη σύσταση της CHMP και εκδίδει μια απόφαση έγκρισης εντός δύο μηνών, η οποία ισχύει και για τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Νωρίτερα φέτος, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) χαρακτήρισε το Ceritinib ως επαναστατική θεραπεία για την αντιμετώπιση πρώτης γραμμής των ασθενών με ALK+ ΜΜΚΠ και εγκεφαλικές μεταστάσεις. Η αίτηση για τη χρήση του Ceritinib ως θεραπείας πρώτης γραμμής αξιολογείται κατά προτεραιότητα από τον FDA.

Η δέσμευση της Novartis για τον καρκίνο του πνεύμονα

Παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί περισσότερους θανάτους από ό,τι ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του στήθους και του προστάτη μαζί, και εκτιμάται ότι 1,8 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο. Από τους ασθενείς με ΜΜΚΠ, περίπου 25% έχουν ενεργή μετάλλαξη που μπορεί να στοχευθεί με τις διαθέσιμες θεραπείες. Για να καθοριστεί αυτή η θεραπεία, οι ιατρικοί οργανισμοί συνιστούν τις δοκιμές βιοδεικτών για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Την τελευταία δεκαετία, η έρευνα της Novartis Oncology ενίσχυσε την εξέλιξη των θεραπευτικών προσεγγίσεων για τους ασθενείς που πάσχουν από τύπους καρκίνου του πνεύμονα οι οποίοι καθοδηγούνται από μετάλλαξη. Η εταιρεία συνεχίζει τη συνεισφορά της στην παγκόσμια κοινότητα για τον καρκίνο του πνεύμονα μέσω μελετών υπό εξέλιξη, καθώς και με τη διερεύνηση των ερευνητικών ουσιών που στοχεύουν τους γονιδιωματικούς βιοδείκτες στον ΜΜΚΠ.

Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) που παρουσιάστηκαν σε πάνω από 25% των ασθενών του Ceritinib ήταν: διάρροια (85% έναντι 11% με τη χημειοθεραπεία), ναυτία (69% έναντι 55% με τη χημειοθεραπεία), έμετος (66% έναντι 36% με τη χημειοθεραπεία), αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (60% έναντι 22% με τη χημειοθεραπεία), αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (53% έναντι 19% με τη χημειοθεραπεία), αυξημένη γάμμα γλουταμυλτρανσφεράση (37% έναντι 10% με τη χημειοθεραπεία), μειωμένη όρεξη (34% έναντι 31% με τη χημειοθεραπεία), αυξημένη αλκαλική φωσφατάση στο αίμα (29% έναντι 5% με τη χημειοθεραπεία) και κόπωση (29% έναντι 30% με τη χημειοθεραπεία)1.

Σχετικά με το Ceritinib

Το Ceritinib είναι ένας από του στόματος χορηγούμενος, εκλεκτικός αναστολέας της κινάσης αναπλαστικού λεμφώματος (ALK), ενός γονιδίου που μπορεί να συντηχθεί με άλλα ώστε να σχηματίσει μια μη φυσιολογική «πρωτεΐνη σύντηξης», η οποία προάγει την ανάπτυξη και την αύξηση ορισμένων όγκων σε καρκίνους όπως ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ).