ΦΑΡΜΑΚO

Αιμορροφιλία Α: Ορφανό φάρμακο χαρακτηρίζει ο ΕΜΑ γονιδιακή θεραπεία κλινικού σταδίου

Το χαρακτηρισμό «Ορφανό Φάρμακο» στο SB-525, μια γονιδιακή θεραπεία ανασυνδυασμένου DNA (cDNA) σε κλινικό στάδιο, υποψήφια για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α, χορήγησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Αιμορροφιλία Α: Ορφανό φάρμακο χαρακτηρίζει ο ΕΜΑ γονιδιακή θεραπεία κλινικού σταδίου

Παράλληλα, ξεκίνησε και η ένταξη ασθενών σε κλινική μελέτη φάσης 1/2 για την αξιολόγηση του SB-525 σε ενήλικους ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Α.

Ο χαρακτηρισμός αυτός (ορφανό φάρμακο) παρέχεται από τον EMA σε φάρμακα που προορίζονται για τη θεραπεία, πρόληψη ή διάγνωση παθήσεων που απειλούν τη ζωή ή υποβαθμίζουν μακροχρόνια την ποιότητά της και οι οποίες είναι σπάνιες και προσβάλλουν λιγότερα από 10.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Παρέχει κίνητρα για την προαγωγή της ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης ορφανών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην κεντρική διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας της Ε.Ε και δυνατότητα αποκλειστικότητας στην αγορά για χρονικό διάστημα δέκα ετών κατά μέγιστο.

Το SB-525 χρησιμοποιεί έναν ανασυνδυασμένο φορέα σχετιζόμενο με αδενοιό (rAAV) για να μεταφέρει το ανασυνδυασμένο DNA (cDNA) του ανθρώπινου παράγοντα VIII και ιδιόκτητο, συνθετικό ηπατοειδικό υποκινητή στον πυρήνα των ηπατικών κυττάρων με μία έγχυση. Η θεραπεία ερευνάται ως στρατηγική εφάπαξ θεραπείας που αποσκοπεί στην παροχή συνεχούς θεραπευτικής έκφρασης της πρωτεΐνης του παράγοντα VIII.

Το Μάϊο του 2017, οι εταιρείες Sangamo και Pfizer προχώρησαν σε σύναψη αποκλειστικής συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας και παραχώρησης άδειας χρήσης για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση γονιδιακών θεραπευτικών προγραμμάτων για την αιμορροφιλία Α, συμπεριλαμβανομένου του SB-525. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει ήδη χορηγήσει χαρακτηρισμό ορφανού φαρμάκου και διαδικασία ταχείας έγκρισης (Fast Track) στο SB-525 για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α. Επίσης, ο FDA ενέκρινε αίτηση ερευνητικού νέου φαρμάκου για το εν λόγω πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, δρομολογήθηκε κλινική δοκιμή φάσης 1/2 για την αξιολόγηση του SB-525 σε ενήλικες ασθενείς με αιμορροφιλία Α ενώ ξεκίνησε η επιλογή των προς ένταξη ασθενών. Τα αρχικά δεδομένα από την εν λόγω μελέτη αναμένονται στα τέλη του 2017 ή στις αρχές του 2018. Δυνάμει της συμφωνίας συνεργασίας και παραχώρησης άδειας χρήσης μεταξύ των δύο εταιρειών, η Pfizer θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε επακόλουθη κλινική δοκιμή, καθώς και για την εμπορική διάθεση του SB-525.

Σχετικά με την αιμορροφιλία A

Η αιμορροφιλία Α είναι μια σπάνια μονογονιδιακή αιμορραγική διαταραχή στην οποία διαταράσσεται η πήξη του αίματος. Προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο F8 που κωδικοποιεί τον παράγοντα πήξης VIII, ο οποίος είναι μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην πήξη του αίματος και στη διακοπή της αιμορραγίας σε περίπτωση τραυματισμού των αιμοφόρων αγγείων. Τα άτομα με την εν λόγω μετάλλαξη παρουσιάζουν αιμορραγικά επεισόδια κατόπιν τραυματισμών και αυτόματα αιμορραγικά επεισόδια που συχνά οδηγούν σε αρθροπάθεια, όπως αρθρίτιδα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, η αιμορροφιλία παρουσιάζεται σε περίπου μία στις 5.000 γεννήσεις αγοριών, ενώ εκτιμάται ότι 20.000 άνδρες στις ΗΠΑ πάσχουν από την εν λόγω διαταραχή.

Διαβάστε ακόμη:

Αιμορροφιλία Β: Ερευνητικό «ορφανό» φάρμακο εντάχθηκε στο πρόγραμμα προτεραιότητας PRIME του ΕΜΑ