ΠΗΞΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Νέα δεδομένα για την αιμορροφιλία

Στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιμορροφιλίας και Συναφών Διαταραχών, η Bayer παρουσίασε νέα δεδομένα που επιβεβαιώνουν πως παράγοντες υποκατάστασης του…