ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα δεδομένα για την αιμορροφιλία

Στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιμορροφιλίας και Συναφών Διαταραχών, η Bayer παρουσίασε νέα δεδομένα που επιβεβαιώνουν πως παράγοντες υποκατάστασης του παράγοντα πήξης VIII, με βελτιωμένο φαρμακοκινητικό προφίλ, όπως το BAY 94-9027 (εμπορική ονομασία Jivi®), θα μπορούσαν να παράσχουν πρόσθετη προστασία από αιμορραγίες, δίνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους ασθενείς με αιμορροφιλία Α.

Νέα δεδομένα για την αιμορροφιλία

Τα αποτελέσματα κλινικών μελετών και δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική για το σύνολο των προϊόντων στην αιμορροφιλία παρουσίασε η BAYER στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιμορροφιλίας και Συναφών Διαταραχών (EAHAD) 2019 που διεξήχθη στην Πράγα μεταξύ 6-8 Φεβρουαρίου 2019.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία παρουσίασε νέα στοιχεία από το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιό της για την αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αναδεικνύουν την πραγματική εμπειρία με το BAY 94-9027 (εμπορική ονομασία Jivi®) και το BAY 81-8973 (εμπορική ονομασία Kovaltry®).

Συγκεκριμένα τα νέα κλινικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν για το νέο σκεύασμα μακράς διάρκειας δράσης της Bayer, BAY 94-9027, υποδεικνύουν καλύτερο φαρμακοκινητικό προφίλ συγκριτικά με ένα άλλο σκεύασμα μακράς διάρκειας δράσης (rFVIIIFc που διατίθεται στο εμπόριο με το εμπορικό σήμα Elocta). Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι ότι το BAY 94-9027 μπορεί να διατηρήσει τα επίπεδα του παράγοντα VIII πάνω από το επιθυμητό όριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτρέποντας την αραιότερη χορήγηση του φαρμάκου σε ορισμένους ασθενείς.

Παράλληλα στο συνέδριο παρουσιάστηκαν νεότερα δεδομένα από την μελέτη PROTECT VIII, τα οποία έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν προφυλακτική θεραπεία με BAY 94-9027 εμφάνισαν καλή προστασία από πιθανή αιμορραγία με συχνότητα χορήγησης έως και μία φορά την εβδομάδα.

Όλα τα παραπάνω υποστηρίζουν προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι παράγοντες υποκατάστασης του παράγοντα πήξης, με βελτιωμένο φαρμακοκινητικό προφίλ (δηλαδή τη διατήρηση θεραπευτικών επιπέδων για ακόμη περισσότερο χρόνο), όπως το BAY 94-9027, θα μπορούσαν να παράσχουν πρόσθετη προστασία από αιμορραγίες, δίνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους ασθενείς με αιμορροφιλία Α.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της βέλτιστης θεραπευτικής προφυλακτικής αγωγής για κάθε ασθενή, συμπεριλαμβανομένου του φαρμακοκινητικού προφίλ ενός προϊόντος (πώς το σώμα απορροφά, μεταβολίζει και απεκκρίνει το προϊόν με την πάροδο του χρόνου). Οι γιατροί που διαχειρίζονται ασθενείς με αιμορροφιλία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά και να υπολογίσουν το ποσοστό του χορηγούμενου παράγοντα μετά από κάποιες ημέρες. Έτσι, μπορούν να προσαρμόσουν το κανονικό πρόγραμμα θεραπείας προφύλαξης και / ή τη δοσολογία του εκάστοτε ασθενούς για να βοηθήσουν στη διαχείριση της αιμορροφιλίας Α.

Το BAY 94-9027 έλαβε πρόσφατα εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ιαπωνία και τον Καναδά για τη θεραπεία και την πρόληψη της αιμορραγίας σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε θεραπεία με αιμορροφιλία Α. Περαιτέρω εγκρίσεις αναμένονται παγκοσμίως τους επόμενους μήνες.