ΦΑΡΜΑΚO

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις για την εκτέλεση συνταγών του κλάδου ΚΥΥΑΠ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από τις 25 Ιανουαρίου, η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΚΥΥΑΠ (του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων πρώην Αστυνομίας Πόλεων). 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις για την εκτέλεση συνταγών του κλάδου ΚΥΥΑΠ

Όπως ενημερώνει η υπηρεσία (e prescription), οι συνταγές των ασφαλισμένων αυτών εκδίδονται πλέον έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ)-ΚΥΥΑΠ και η πιλοτική λειτουργία θα συνεχιστεί έως ότου αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν κυρίως έμμεσα μέλη του ΚΥΥΑΠ.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

Συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ)-ΚΥΥΑΠ δεν απαιτούν πλέον την ειδική εγγυητική σφραγίδα τριγωνικού σχήματος με την ένδειξη «ΚΥΥΑΠ».
Ειδικά για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους (Φ.Σ.) Αθηνών και Πειραιά, στις συνταγές ασφαλισμένων-δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ στις οποίες δεν εμφανίζεται ο φορέας ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ, είναι υποχρεωτική η ειδική εγγυητική σφραγίδα τριγωνικού σχήματος με την ένδειξη «ΚΥΥΑΠ», προκειμένου ο ασφαλισμένος να απαλλαγεί από την καταβολή της συμμετοχής του (10 ή 25%).

Κατά την εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ, που εκτελούνται σε φαρμακεία των Φ.Σ. Αττικής, Πειραιά, Ηρακλείου και Αχαΐας, εμφανίζεται επιπρόσθετα το πεδίο «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ» (συμμετοχή ασφαλισμένου 10%, 25%), το οποίο θα αιτηθούν τα φαρμακεία από τον ΚΥΥΑΠ.

Κατά την εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ, που εκτελούνται σε φαρμακεία των υπολοίπων Φ.Σ., δεν εμφανίζεται το πεδίο «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ», καθώς ο ασφαλισμένος πληρώνει στο φαρμακείο τη συμμετοχή του (10%, 25%) και στη συνέχεια την αιτείται ο ίδιος από τον ΚΥΥΑΠ.

Σε συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ, τα φαρμακεία θα εισπράττουν από τον ασφαλισμένο το ποσό του πεδίου «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΣΦ/ΝΟ», όπως αυτό εμφανίζεται στην εκτύπωση της συνταγής.
Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος ΚΥΥΑΠ καλύπτει μόνο τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%, 25%) και όχι τη διαφορά τιμής λιανικής από τιμή αποζημίωσης, ούτε τη χρέωση του 1€.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων ή δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ίδιο το ΚΥΥΑΠ στα τηλέφωνα: 210 5276890, 210 5276893, 210 5276894, 210 5276819, 210 5276915, 210 5276914, προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Διαβάστε ακόμη:

ΗΔΙΚΑ: Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση εντυπωσίασε την Επίτροπο Γκάμπριελ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ