ΦΑΡΜΑΚO

ΧΑΠ: Σημαντικά δεδομένα για την εισπνεόμενη συσκευή της Novartis

ΧΑΠ: Σημαντικά δεδομένα για την εισπνεόμενη συσκευή της Novartis

Νέα έρευνα παρέχει στοιχεία καθημερινής κλινικής πρακτικής για τους προγνωστικούς και τροποποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στην εισπνεόμενη θεραπεία για τη ΧΑΠ.

Συγκεκριμένα, η Novartis ανακοίνωσε τη δημοσίευση της έρευνας REAL* στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of COPD.

Αυτή η παγκοσμίως αντιπροσωπευτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 750 άνθρωποι που πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) παρέχει στοιχεία καθημερινής κλινικής πρακτικής για τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμμόρφωση και την χρήση των συσκευών εισπνοής των ασθενών. Η έρευνα προσδιόρισε παράγοντες που ενδεχομένως μειώνουν τον κίνδυνο υποδοσολογίας ή υπερδοσολογίας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που αφορούν τη συσκευή.

Η σωστή τεχνική χρήσης της συσκευής εισπνοής είναι θεμελιώδης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πάσχοντες από ΧΑΠ επωφελούνται από τη φαρμακευτική τους αγωγή. Σε κλινικές μελέτες, έως και 94% των ασθενών έδειξαν ότι χρησιμοποιούν εσφαλμένα τη συσκευή εισπνοής. Παρόλα αυτά, περίπου 30% των ασθενών στην έρευνα REAL δεν είχαν ελεγχθεί από επαγγελματία υγείας για να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιούσαν σωστά τη συσκευή εισπνοής τα τελευταία δύο χρόνια.Οι ασθενείς που έκαναν αυτή την εκπαίδευση είχαν σημαντικά μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία στις επακόλουθες επισκέψεις τους στον επαγγελματία υγείας, ενώ αισθάνονταν περισσότερο σίγουροι ότι είχαν λάβει την πλήρη δόση του φαρμάκου τους, σε σύγκριση με όσους δεν ελέγχθηκαν. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η χαμηλή σιγουριά για τη λήψη της πλήρους δόσης μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή ή υπερβολική χρήση του φαρμάκου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς με ΧΑΠ (<65 ετών) είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς να παίρνουν το φάρμακό τους όπως προβλεπόταν. Πιστεύεται ότι αυτό συμβαίνει διότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς έχουν γενικά ηπιότερα συμπτώματα και, ως εκ τούτου, μπορεί να μην αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν το φάρμακό τους όσο τακτικά επιβάλλουν οι οδηγίες. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς επωφελούνται πλήρως από το φάρμακό τους.

«Η μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και η εσφαλμένη χρήση των συσκευών εισπνοής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς με ΧΑΠ να μην επωφελούνται πλήρως από τη θεραπεία τους. Η έρευνα REAL δείχνει ότι ενώ υπάρχουν προγνωστικά χαρακτηριστικά για τη συμμόρφωση, όπως η ηλικία και η σοβαρότητα της νόσου, υπάρχουν επίσης τροποποιήσιμοι παράγοντες όπως η σωστή εκπαίδευση, ο έλεγχος της τεχνικής χρήσης της συσκευής εισπνοής και η επιλογή της συσκευής που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε ασθενή», δήλωσε ο κος Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Chief Scientific Officer της Novartis Hellas. «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας REAL έδειξαν πως η αναφερόμενη από τους ασθενείς συμμόρφωση και σιγουριά χρήσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές εισπνοής».

Η έρευνα REAL έδειξε ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμμόρφωση και τη σιγουριά των ασθενών ως προς την σωστή λήψη της δόσης. Η έρευνα συνέκρινε τις εμπειρίες των ασθενών από τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών συσκευών εισπνοής που χρησιμοποιούνται συχνά στη διαχείριση της ΧΑΠ: συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis, συσκευή εισπνοής της GSK, συσκευή εισπνοής της AstraZeneca ή συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim.

Η αναφερόμενη από τους ασθενείς συμμόρφωση στη θεραπεία τις τελευταίες 30 ημέρες ήταν μεγαλύτερη με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis, με σημαντικές διαφορές μεταξύ της συσκευής εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis και της συσκευή εισπνοής της GSK- 90% ανέφεραν συμμόρφωση, έναντι 65% αντίστοιχα. Η αναφερόμενη από τους ασθενείς σιγουριά για τη λήψη της πλήρους δόσης του φαρμάκου τους ήταν επίσης μεγαλύτερη με τη χρήση της συσκευής εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis - 93% των ασθενών ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν σίγουροι ή πολύ σίγουροι ότι είχαν λάβει την πλήρη δόση χρησιμοποιώντας τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis, έναντι 80% με τη συσκευή εισπνοής της GSK, 84% με τη συσκευή εισπνοής της της AstraZeneca και 76% με τη συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim.

Από τους ασθενείς που δεν αισθάνονταν σίγουροι ότι είχαν πάρει την πλήρη δόση του φαρμάκου τους, λιγότεροι ανέφεραν υποδοσολογία ή υπερδοσολογία με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis. Η μεγαλύτερη διαφορά στην αυτοαναφορά της σωστής δόσης παρατηρήθηκε μεταξύ της συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis και με τη συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim - 97% ανέφεραν ότι έλαβαν τη σωστή δόση με τη συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis έναντι 50% με τη συσκευή εισπνοής της Boehringer Ingelheim.

Σχετικά με τη ΧΑΠ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) προσβάλλει περίπου 210 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου. Είναι μία νόσος που εξελίσσεται (συνήθως επιδεινώνεται στην πορεία του χρόνου) και είναι απειλητική για τη ζωή. Η ΧΑΠ δυσχεραίνει την αναπνοή και τα συμπτώματά της έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα (δηλαδή περιορισμός των δραστηριοτήτων, μειωμένη κινητικότητα) και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Διαβάστε ακόμη:

ΧΑΠ: Υπεροχή θεραπείας με τριπλό συνδυασμό δραστικών ουσιών

«Αναπνέω» 2017: Ολοκληρώθηκε η φετινή εκστρατεία για τη ΧΑΠ

Novartis: Άνοιγμα στις νευροεπιστήμες με την εξαγορά της αμερικανικής AveXis

BEST OF NETWORK

Κορονοϊός: «Μαύρος» Νοέμβριος για τους νέους – «Θέρισε» 130 ανθρώπους από 18 ως 64 ετών

Θρίλερ στις Σπέτσες: Νεκρός 26χρονος μετά από εγληματική επίθεση -Ο θάνατος είχε αποδοθεί σε τροχαίο

Lockdown: Ξεχάστε τις διακοπές των Χριστουγέννων - Απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό

Έγκλημα στη Μάνη: «Τη ζήλευε παθολογικά, του γύρισε το μυαλό, πήρε την καραμπίνα και την πυροβόλησε»

Δημήτρης Βερβεσός: Πειθαρχική διαδικασία για το πάρτι του προέδρου του ΔΣΑ

Lockdown - Παπαευαγγέλου στο Newsbomb.gr: Καμία συζήτηση ακόμα για άρση των μέτρων

Νέες απειλές από το καθεστώς Ερντογάν: Ανοίξατε το κουτί της Πανδώρας - Θα ελέγχουμε τα πλοία σας

Θρήνος στις Σέρρες για τον 25χρονο Θοδωρή που πέθανε από κορονοϊό

Καιρός: Τελειώνει η ανομβρία το Σαββατοκύριακο; Η ενημέρωση του Σάκη Αρναούτογλου

Συντάξεις: Για ποιους αναμένονται αυξήσεις έως 204 ευρώ - Πότε καταβάλλονται τα αναδρομικά

Άγριος καβγάς Άδωνι με δημοσιογράφο για τους νεκρούς: Φυσικά θα πανηγυρίζω που η Ελλάδα τα πάει καλά

Κορονοϊός: Πέθανε 37χρονος αστέρας του bodybuilding λόγω του ιού