ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Η «ορμόνη της αγάπης» καταπολεμά την… απιστία!

Οι άνδρες έχουντην τάση να παραμένουν μονογαμικοί και να βλέπουν τη σύντροφό τους ως πιοελκυστική όταν απελευθερώνεται στον οργανισμό τους η λεγόμενη «ορμόνη της αγάπης»,γνωστή στον ιατρικό χώρο ως οξυτοκίνη.

Η «ορμόνη της αγάπης» καταπολεμά την… απιστία!

Οι άνδρες έχουντην τάση να παραμένουν μονογαμικοί και να βλέπουν τη σύντροφό τους ως πιοελκυστική όταν απελευθερώνεται στον οργανισμό τους η λεγόμενη «ορμόνη της αγάπης»,γνωστή στον ιατρικό χώρο ως οξυτοκίνη.

Σύμφωνα με νέαμελέτη, τα ζευγάρια που βρίσκονται σε πολυετή σχέση και επιθυμούν να ενισχύσουντους δεσμούς τους δε χρειάζεται να αναζητήσουν τίποτα περισσότερο από αυτήν τηνορμόνη.

Η οξυτοκίνη ενεργοποιείτο κέντρο της ανταμοιβής στον εγκέφαλο και κάνει τους άνδρες να μένουν πιστοίστη σύντροφό τους. Παράγεται κατά τη σωματική επαφή, είτε πρόκειται για έναχάδι, ένα φιλί ή μια αγκαλιά.

Η πανίσχυρη αυτήορμόνη δρα σαν νευροδιαβιβαστής και ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς. Στα ζευγάρια,ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός κατά τη σεξουαλική επαφή. Μεταβάλλει ταεγκεφαλικά σήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία συναισθηματικών ερεθισμάτωνκαι αυξάνει την ερωτική έλξη. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια «ασπίδαπροστασίας» κατά της απιστίας!

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανίαμελέτησαν την επίδραση της οξυτοκίνης στη σεξουαλική έλξη και κατ’ επέκταση τηνπιθανότητα ερωτικού παραστρατήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση τηςορμόνης είναι εξαιρετικά ισχυρή στους άνδρες και τους κάνει να βλέπουν τησύντροφό τους πιο ελκυστική.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης δημοσιεύονται στηνεπιστημονική επισκόπηση Proceedings of the National Academy of Sciences καιυποδεικνύουν ότι η οικειότητα δεν αρκεί σε ένα ζευγάρι προκειμένου οι σύντροφοινα παραμείνουν πιστοί.