ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Σεξουαλική ικανοποίηση και άνοια: Πώς συνδέονται

Οι άνθρωποι που δεν αντλούν ικανοποίηση από το σεξ στη μέση ηλικία, μπορεί να κινδυνεύουν από νοητική εξασθένιση στο μέλλον, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Σεξουαλική ικανοποίηση και άνοια: Πώς συνδέονται

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια παρακολούθησαν τη σχέση μεταξύ στυτικής δυσλειτουργίας, σεξουαλικής ικανοποίησης και νοητικής λειτουργίας σε εκατοντάδες άντρες 56 έως 68 ετών και ανακάλυψαν ότι η μείωση της σεξουαλικής ικανοποίησης και της στυτικής λειτουργίας συνδέονταν με μελλοντική απώλεια μνήμης.

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 818 αντρών που συμμετείχαν στην έρευνα Vietnam Era Twin Study of Aging.

Οι ειδικοί εξέτασαν μέσω νευροψυχολογικών τεστ τις γνωστικές αλλαγές σε μια περίοδο 12 ετών.

Η στυτική λειτουργία και η σεξουαλική ικανοποίηση μετρήθηκαν μαζί με τη νοητική λειτουργία, χρησιμοποιώντας το εργαλείο International Index of Erectile Function.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα στατιστικό μοντέλο για να κατανοήσουν πώς άλλαζαν οι τρεις παράγοντες καθώς οι άντρες μεγάλωναν.

Οι ερευνητές εστίασαν στην αντίληψη των συμμετεχόντων για το σεξ, πώς αισθάνονταν για τη σεξουαλική τους ζωή και πώς αυτή επηρέαζε τη νοητική τους λειτουργία.

Όπως διευκρίνισαν, πολλοί άντρες μπορεί σωματικά να είναι στην ίδια κατάσταση, αλλά τα επίπεδα ικανοποίησής τους να είναι εντελώς διαφορετικά.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι η μειωμένη στυτική λειτουργία και η σεξουαλική ικανοποίηση συνδέονταν με έκπτωση της μνήμης.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι αυξήσεις ή μειώσεις στη στυτική λειτουργία και στη σεξουαλική ικανοποίηση, συνδέονταν με παράλληλες αυξήσεις ή μειώσεις στη νοητική λειτουργία.

Οι συσχετισμοί ίσχυαν ακόμη και όταν λήφθηκαν υπόψιν δημογραφικοί παράγοντες και παράγοντες που αφορούσαν την υγεία, κάτι που επιβεβαιώνει τη σχέση της σεξουαλικής ζωής και της νοητικής λειτουργίας.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Gerontologist.