ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το lifestyle και ο διαβήτης κύησης

Ο διαβήτης κύησης παρουσιάζει σημαντική αύξηση στις γυναίκες, τα τελευταία χρόνια. Η κυριότερες αιτίες είναι η παχυσαρκία, η μειωμένη φυσική…