ΔΩΡΕΑ

Αρεταίειο–Αιγινήτειο: Νέο μηχάνημα Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής & Ακτινοθεραπείας

Ένα νέο πρωτοποριακό ιατρικό μηχάνημα Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας θα τοποθετηθεί εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος Αρεταιείου – Αιγινητείου.