ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονο, λειτουργικό & ανθρωποκεντρικό υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία

Ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονο και λειτουργικό, το οποίο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αυξανόμενες υγειονομικέςανάγκες του πληθυσμού, επιδιώκει να οικοδομήσει…