ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονο, λειτουργικό & ανθρωποκεντρικό υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία

Δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονο, λειτουργικό & ανθρωποκεντρικό υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία

Ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονο και λειτουργικό, το οποίο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αυξανόμενες υγειονομικές
ανάγκες του πληθυσμού, επιδιώκει να οικοδομήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προσεχή χρόνια.

Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Ένα Σύστημα Υγείας αξιόπιστο, ανθρωποκεντρικό και οικονομικά βιώσιμο, ικανό να παρέχει καθολική πρόσβαση, ισότιμη και ποιοτική
φροντίδα υγείας, όπως τονίζεται στο Σχέδιο κυβερνητικού Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα και ειδικότερα για την δεύτερη κυβέρνηση της Αριστεράς. 

Η έμφαση στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με μία σειρά παρεμβάσεων, η καθολική πρόσβαση στο ΕΣΥ, η οικοδόμηση μιας σωστής ΠΦΥ, η ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και του ΕΟΦ, η ελάφρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα φάρμακα, η τόνωση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, οι μεταρρυθμίσεις γενικότερα στο σύστημα. περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο σχέδιο.

Και ακόμη, η ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η ολοκληρωμένη πρόταση για την υποστήριξη της παραγωγής γενοσήμων με υψηλή προστιθέμενη αξία, με λεπτομερή, πολυεπίπεδη αξιολόγηση της βιοϊσοδυναμίας τους και η ολοκληρωμένη διαχείριση ιστικών μοσχευμάτων (Τράπεζες ιστών), περιλαμβάνονται στο Σχέδιο για την Υγεία.

Ειδικότερα, το σύνολο των μεταρρυθμίσεων, δράσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση της καθολικής κάλυψης που έχουν σχεδιαστεί για το 2015-2019 ομαδοποιούνται σε 3 άξονες:

- Ουσιαστικό δικαίωμα καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας και δημόσια υγεία, με οικονομική προστασία

- Διαφανής και σύγχρονη διακυβέρνηση του Συστήματος υγείας.

- Βιώσιμη χρηματοδότηση της Δημόσιας Περίθαλψης

Σχεδιασμός Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς αλλά και με τη συνδρομή επιστημονικών ομάδων εργασίας, συγκροτείται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Παιδική Προστασία, τηνΤρίτη Ηλικίακαι τα ΑμεΑ, που θα καθορίζει:

• τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας δομών παιδικής προστασίας και δομών κλειστής προστασίας ηλικιωμένων,

• την αναθεώρηση του πλαισίου αναδοχής και υιοθεσίας ανηλίκων, την κατάθεση νόμου-πλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης, ηλικίας, φύλου, φυσικής, νοητικής και ψυχικής κατάστασης,

•τη δημιουργία πλαισίου αναδοχής ηλικιωμένων,

•την αναθεώρηση του συστήματος ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Βοήθεια στο Σπίτι).

Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αποτελεί την «καρδιά» του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κάλυψη όλων όσοι έχουν πληγεί από την ανθρωπιστική κρίση, αλλά και η προστασία όλων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Το δίπολο στο οποίο θα κινηθεί είναι το εξής:

(α) Επεκτείνεται το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας για τα θύμα τα της κρίσης και για τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες.

(β) Αλλάζει ο χαρακτήρας όλου του προνοιακού συστήματος στη χώρα : από το αδιαφανές, ιδρυματικό και επιδοματικό κράτος σε ένα προνοιακό σύστημα δημόσιου χαρακτήρα και δημοκρατικού ελέγχου.

Δίχτυ προστασίας (κοινωνικό εισόδημα) για τις ευάλωτες ομάδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί, και στη δεύτερη κυβέρνηση της Αριστεράς, να συνεχίσει να υφαίνει το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, με κύριους άξονες την εισοδηματική στήριξη και τις παροχές σε είδος (στέγη, ενέργεια, υγεία, μετακίνηση), και τη στοχευμένη εκτίμηση των προσωπικών αναγκών των οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Η δράση αυτή θα συνδυαστεί με μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών, με σύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά εργασίας, αλλά και με σύνταξη ενός ηλεκτρονικού αρχείου δικαιούχων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος, η διαφάνεια και ο αποκλεισμός πιθανών πελατειακών σχέσεων.

Δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση 

Η βιώσιμη χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας προϋποθέτει την ενιαία διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης , δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας και των πόρων από τη γενική φορολογία.

Οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι:

•Προστασία του πληθυσμού έναντι των οικονομικών συνεπειών της ασθένειας, μειώνοντας τις άμεσες επιβαρύνσεις των ασθενών ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης Υγείας

• Σταδιακή επαναφορά της δημόσιας δαπάνης υγείας στα μέσα επίπεδα της ΕΕ, με διαφανή χρηματοδότηση των δομών υγείας

•Επανεπένδυση στην ΠΦΥ, την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία που μακροπρόθεσμα μειώνουν το κόστος περίθαλψης .

• Βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική προς όφελος των ασθενών, των δημόσιων οικονομικών και της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου.

Αναβάθμιση της δημόσιας φαρμακευτικής πολιτικής με ενίσχυση–αναδιοργάνωση των ΕΟΦ-ΙΦΕΤ , αύξηση της διείσδυσης ποιοτικών γενοσήμων και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων με κοινωνικά και νοσολογικά κριτήρια.

Ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ , αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και του ελεγκτικού μηχανισμού του, ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για τη βελτίωση των οικονομικών όρων συνεργασίας με τους επαγγελματίες υγείας, τους παρόχους , τη φαρμακευτική βιομηχανία και άλλους προμηθευτές υπηρεσιών. Διασφάλιση της άμεσης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών υγείας .

Καθορισμός κλειστού προϋπολογισμού για τα πολύ ακριβά καινοτόμα φάρμακα (Φάρμακα Υψηλού Κόστους -ΦΥΚ) και διαπραγμάτευση τιμών με βάση τον όγκο και το αποδεδειγμένο θεραπευτικό όφελος. Ανατιμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων σε συνδυασμό με κλιμακωτές εκπτώσεις (rebate) με βάση τον όγκο, καθώς και με κατευθυντήριες διαγνωστικές οδηγίες και έλεγχο των παραπεμπτικών σε πραγματικό χρόνο. Ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς.

Διαβάστε ακόμη:

Πάγωσε πάλι η υγεία στην χώρα μας... Αλλά η υγεία δεν μπορεί να περιμένει, όπως και οι πολίτες

BEST OF NETWORK

Lockdown: Στον δρόμο προς την Ελευθερία - Το χρονοδιάγραμμα της άρσης των μέτρων και τα δεδομένα

Γηροκομείο στα Χανιά: Πληθαίνουν οι καταγγελίες συγγενών - Προσφεύγουν στον Άρειο Πάγο

Παράταση του καθολικού lockdown στην Κάλυμνο – Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η γυναίκα που νοσηλεύτηκε στο Αττικόν - «Γέννησα διασωληνωμένη» (vid)

Self Test: Πότε και πώς θα τα κάνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα - Τι ισχύει από Δευτέρα

Νέα Σμύρνη: Τρόμος από τα επεισόδια πριν και μετά τον αγώνα Πανιώνιος - Ηλιούπολη

Χανιά: Κινδύνεψε 21χρονος σε παραλία - Σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών

Μυτιλήνη: Το απόλυτο κορονοπάρτι έκπληξη δίπλα στο τμήμα με μουσική, παράγοντες και υγειονομικούς

Survivor: Έσκασε η «βόμβα» - «Ποιος παίκτης ζήτησε να αποχωρήσει οικειοθελώς» (vid)

Τρίκαλα: Δέος! Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο υψώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα (vid)

Κορονοϊός - Μεσολόγγι: Πού οφείλεται η αύξηση των κρουσμάτων - Τι λέει στο Newsbomb.gr o δήμαρχος

Τουρκία: «Σκούρα» τα πράγματα για τον Ερντογάν - Ολομέτωπη επίθεση από Κιλιντσάρογλου