ΦΟΒΟΣ

Ο αυτισμός και η «μυρωδιά του φόβου»

Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος χαρακτηρίζονται από την αδυναμία αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης κοινωνικών «σημάτων», κυρίως οπτικών ερεθισμάτων όπως οι εκφράσεις…

Η θετική πλευρά του φόβου...

Ο φόβος είναι ένα ισχυρό αλλά απαραίτητο συναίσθημα. Χωρίς αυτό, η επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολη.