ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Επιτυχημένη επέμβαση σε νεογνό με σοβαρή καρδιοπάθεια στο ΙΑΣΩ Παίδων - Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών

Δωρεάν επιτυχημένη καρδιοχειρουργική επέμβαση σε νεογνό ηλικίας 13 μηνών με σοβαρή συγγενή κυανωτική καρδιοπάθεια τύπου ακραίας μορφής Τετραλογίας Fallot, πραγματοποιήθηκε…