ΜΗΛΑ ΟΦΕΛΗ

Μίλα μου για μήλα

Ο καρπός της γνώσης βρίσκεται τώρα στην εποχή του. Ευκαιρία, λοιπόν, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το φρούτο που κάνει πέρα…