ΩΜΕΓΑ ΤΡΙΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΟΦΕΛΗ

Ω3 λιπαρά: Γιατί ωφελούν την υγεία

Αποτελούν την «ασπίδα» του ανοσοποιητικού συστήματος και θωρακίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό από πολυάριθμες απειλές που μπορούν να υπονομεύσουν την εύρυθμη…