ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

Βρουκέλλωση: Πώς να προστατευθείτε

Προκειμένουνα προστατευθείτε από το στέλεχος brucella melitensis, που προκαλεί τηνασθένεια της βρουκέλλωσης ή αλλιώς του μελιταίου πυρετού, θα πρέπει οι…

Βρουκέλλωση: Πώς μεταδίδεται

Ηβρουκέλλωση ή αλλιώς μελιταίος πυρετός, είναι ένα λοιμώδες νόσημα, το οποίοπροκαλείται από το βακτήριο της βρουκέλλας. Ησυγκεκριμένη ασθένεια μεταδίδεται στον…