ΥΓΕΙΑ

Βρουκέλλωση: Πώς να προστατευθείτε

Προκειμένουνα προστατευθείτε από το στέλεχος brucella melitensis, που προκαλεί τηνασθένεια της βρουκέλλωσης ή αλλιώς του μελιταίου πυρετού, θα πρέπει οι τροφέςπου καταναλώνετε και προέρχονται από παραγωγικά ζώα όπως βοοειδή, πρόβατα,κατσίκες, χοίρους, να έχουν πρώτα υποστεί ειδική επεξεργασία. 
Βρουκέλλωση: Πώς να προστατευθείτε

Προκειμένουνα προστατευθείτε από το στέλεχος brucella melitensis, που προκαλεί τηνασθένεια της βρουκέλλωσης ή αλλιώς του μελιταίου πυρετού, θα πρέπει οι τροφέςπου καταναλώνετε και προέρχονται από παραγωγικά ζώα όπως βοοειδή, πρόβατα,κατσίκες, χοίρους, να έχουν πρώτα υποστεί ειδική επεξεργασία.

Καταναλώνετεμόνο παστεριωμένο γάλα. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε αν το γάλα είναιπαστεριωμένο, βράζετέ το για τουλάχιστον δύο λεπτά πριν το πιείτε.

Επίσης, θαπρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση φρέσκων μαλακών τυριών, εάν δεν έχουνωριμάσει για το κατάλληλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον δύο μήνες, όπωςκαι άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων αν δε γνωρίζετε ότι έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία παρασκευής,που εξασφαλίζει την υγιεινή κατάσταση του προϊόντος.